Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2021 14:55

Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές: 3o τρίμηνο 2020

Ετήσια Μεταβολή +0,7%

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 197,28 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,7% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2019.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 2,3% στα κτίρια και μείωση της τάξης του 9,1% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σκοπός

Ο τριμηνιαίος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές αποτελεί εργαλείο για την παρακολούθηση των βραχυπρόθεσμων εξελίξεων στην κατασκευαστική δραστηριότητα. Είναι δείκτης όγκου που προσεγγίζει τις μεταβολές της προστιθέμενης αξίας σε σταθερές τιμές. Μπορεί συνεπώς να θεωρηθεί ως ένδειξη του ρυθμού ανάπτυξης του τομέα των Κατασκευών σε σχέση με μια συγκεκριμένη χρονιά αναφοράς, το έτος βάσης.

 

Συλλογή στοιχείων

Για τον υπολογισμό του δείκτη διενεργείται έρευνα σε δείγμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των Κατασκευών. Για κάθε τρίμηνο αναφοράς συλλέγονται στοιχεία όπως η εκτελεσθείσα εργασία, ο κύκλος εργασιών ή οι ώρες εργασίας του προσωπικού παραγωγής (ανάλογα με την επιχείρηση). Τα στοιχεία αυτά δίδονται επιμερισμένα σε τέσσερις τύπους έργου: μονοκατοικίες, οικιστικές πολυκατοικίες, μη οικιστικά κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού (δηλαδή έργα που αφορούν ανοικτούς χώρους και γενικά οτιδήποτε δε θεωρείται κτίριο), με βάση τη διεθνή ταξινόμηση των κατασκευαστικών έργων (CC). Η συλλογή στοιχείων γίνεται χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά μέσα (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), ανάλογα με την προτίμηση της κάθε επιχείρησης.

Μέθοδος υπολογισμού

Ο Δείκτης Παραγωγής έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μεταβολή στον όγκο της παραγωγής σε σχέση με το μέσο όρο του όγκου παραγωγής κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των τεσσάρων τριμήνων του δείκτη παραγωγής είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης παραγωγής για κάποιο τρίμηνο είναι 115,8 αυτό σημαίνει ότι η παραγωγή αυξήθηκε κατά 15,8% σε σχέση με τη μέση παραγωγή του 2015.

Ο καταρτισμός του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές γίνεται στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1165/98 του Συμβουλίου περί βραχυπρόθεσμων στατιστικών. Σε εθνικό επίπεδο, ο δείκτης δημοσιεύεται χωρίς προσαρμογή, χωρίς δηλαδή διόρθωση με βάση τον αριθμό των εργάσιμων ημερών ή την εποχικότητα. Αντίθετα, στη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Eurostat) αποστέλλονται κάθε τρίμηνο και δείκτες διορθωμένοι με βάση τον αριθμό εργάσιμων ημερών και την εποχικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Κατασκευές

 

Επικοινωνία
Εύη Καλογήρου Δημητρίου

Αρ. Τηλ:+357 22 602168

Αρ. Φαξ:+357 22 605026

Ηλ. Διεύθυνση: ekalogirou@cystat.mof.gov.cy

 

ΕΧ/ΕΧΡ