Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2021 14:57

Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές: 3o τρίμηνο 2020 (Ετήσια Μεταβολή -2,9%)

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τρίτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 109,67 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,0% έναντι του δεύτερου τριμήνου του 2020. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 2,9%.

Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος της τάξης του 0,3% στα κτίρια και μείωση της τάξης του 12,8% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τρίτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.

Μεθοδολογικές Πληροφορίες

Σκοπός

Ο τριμηνιαίος Δείκτης Τιμών Παραγωγού μετρά τις μεταβολές στις τιμές μονάδας που χρεώνονται σε πελάτες κατασκευαστικών έργων. Δείχνει συνεπώς τη μεταβολή στο ολικό κόστος των έργων από τη μεριά του πελάτη, περιλαμβάνοντας κόστος όπως αυτό των υλικών, των εργατικών, των καυσίμων, των μεταφορικών και άλλων, καθώς και το κέρδος των εργολάβων. Μπορεί να θεωρηθεί ως ένδειξη του ύψους του πληθωρισμού στις Κατασκευές σε σχέση με μία συγκεκριμένη χρονιά αναφοράς, το έτος βάσης.

Συλλογή στοιχείων

Για τον υπολογισμό του δείκτη και για κάθε τρίμηνο αναφοράς συλλέγονται τιμές μονάδας για έναν ευρύ κατάλογο με βασικές κατασκευαστικές εργασίες, απαραίτητες από την έναρξη μέχρι την αποπεράτωση έργων όπως: μονοκατοικίες, οικιστικές πολυκατοικίες, μη οικιστικά κτίρια και έργα πολιτικού μηχανικού (δηλαδή έργα που αφορούν ανοικτούς χώρους και γενικά οτιδήποτε δε θεωρείται κτίριο). Η λήψη των στοιχείων γίνεται από δείγμα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στα διάφορα στάδια κατασκευής των υπό εξέταση έργων, χρησιμοποιώντας όλα τα δυνατά μέσα (τηλέφωνο, φαξ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) ανάλογα με την προτίμηση της κάθε επιχείρησης.

Μέθοδος υπολογισμού

Οι βασικές κατασκευαστικές εργασίες για τις οποίες γίνεται τιμοληψία ομαδοποιούνται κατάλληλα ανά τύπο έργου. Η στάθμιση των διαφόρων εργασιών γίνεται με συντελεστές οι οποίοι προκύπτουν από το κόστος που έχει η κάθε εργασία σε σχέση με τον τύπο έργου. Ο ολικός δείκτης τιμών προκύπτει από τη σύνθεση των δεικτών των επιμέρους τύπων έργου χρησιμοποιώντας ως συντελεστή στάθμισης τον κύκλο εργασιών τους σε σχέση με το σύνολο του τομέα των Κατασκευών. Ο δείκτης που παράγεται για κάθε τύπο έργου χρησιμοποιείται και στο στάδιο του αποπληθωρισμού για τον υπολογισμό του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές.

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού έχει ως έτος βάσης το 2015, δείχνει δηλαδή τη μεταβολή στις τιμές μονάδας σε σχέση με το μέσο όρο των αντίστοιχων τιμών κατά το 2015. Κατά το έτος βάσης, ο μέσος όρος των τεσσάρων τριμήνων του δείκτη τιμών είναι 100,0. Για παράδειγμα, αν ο δείκτης τιμών για κάποιο τρίμηνο είναι 101,5 αυτό σημαίνει ότι οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σχέση με τη μέση τιμή του 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Κατασκευές

Επικοινωνία
Εύη Καλογήρου Δημητρίου

Αρ. Τηλ:+357 22 602168

Αρ. Φαξ:+357 22 605026

Ηλ. Διεύθυνση: ekalogirou@cystat.mof.gov.cy

 

(ΙΚ/ΣΧ)