Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2021 15:13

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου, Οκτώβριος 2020 (τελικά στοιχεία) και Νοέμβριος 2020 (προκαταρκτικά στοιχεία)

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι είναι διαθέσιμα τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2020 και τα προκαταρκτικά στοιχεία για τον Νοέμβριο 2020.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Οκτώβριο 2020 ήταν:

(α) Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) ήταν €824,2 εκ. τον Οκτώβριο 2020 σε σύγκριση με €692,9 εκ. τον Οκτώβριο 2019, σημειώνοντας αύξηση 18,9 %.

(β) Οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Οκτώβριο 2020 ήταν €93,7 εκ. σε σύγκριση με €112,7 εκ. τον Οκτώβριο 2019, καταγράφοντας μείωση 16,9%. Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Οκτώβριο 2020 ανήλθε σε €88,1 εκ. σε σύγκριση με €106,2 εκ. τον Οκτώβριο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Οκτώβριο 2020 μειώθηκε στα €3,8 εκ. έναντι €4,4 εκ. τον Οκτώβριο 2019.

(γ) Οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Οκτώβριο 2020 ήταν €178,3 εκ. σε σύγκριση με €131,0 εκ. τον Οκτώβριο 2019, σημειώνοντας αύξηση 36,1%.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Οκτώβριο 2020, η οποία διατίθεται δωρεάν στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, στο μέρος Εκδόσεις, κάτω από το στατιστικό υπόθεμα Εξωτερικό Εμπόριο.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Με βάση προκαταρκτικά στοιχεία, οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Νοέμβριο 2020 συνοψίζονται στα ακόλουθα:

(α) Oι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €619,5 εκ. σε σύγκριση με €660,7 εκ. τον Νοέμβριο 2019, καταγράφοντας μείωση 6,2%. Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Νοέμβριο 2020 ήταν €387,6 εκ. και από τρίτες χώρες €231,9 εκ. σε σύγκριση με €398,0 εκ. και €262,6 εκ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2019. Οι εισαγωγές τον Νοέμβριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €58,3 εκ. έναντι €76,4 εκ. τον Νοέμβριο 2019.

(β) Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Νοέμβριο 2020 ήταν €146,1 εκ. σε σύγκριση με €232,7 εκ. τον Νοέμβριο 2019, σημειώνοντας μείωση 37,2%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Νοέμβριο 2020 ήταν €47,6 εκ. και προς τρίτες χώρες €98,5 εκ., σε σύγκριση με €55,9 εκ. και €176,7 εκ. αντίστοιχα τον Νοέμβριο 2019. Οι εξαγωγές τον Νοέμβριο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €9,5 εκ. έναντι €78,1 εκ. τον Νοέμβριο 2019.

(γ) Οι συνολικές εισαγωγέςαγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 ήταν €6.859,1 εκ. σε σύγκριση με €7.510,3 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 8,7%. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 ήταν €2.547,0 εκ. σε σύγκριση με €2.884,2 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €4.312,1 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2020 σε σύγκριση με €4.626,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 

(ΙΚ/ΣΧ)