Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2021 11:41

Απάντηση Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναφορικά με δημοσίευμα στον Τύπο για την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας

Αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα στον Τύπο σε σχέση με παραστατικά που ζητούνται από την Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας για την εξέταση αιτήσεων που υποβάλλονται για την παροχή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Λανθασμένα αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα ότι η Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας ζητεί 25 συνολικά παραστατικά από οποιοδήποτε πρόσωπο, καθώς τα παραστατικά που ζητούνται από αιτητές ή και δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σημειώνονται με συγκεκριμένο και σαφή τρόπο σε προτυπωμένες σχετικές επιστολές και κανείς δεν καλείται να προσκομίσει το σύνολο των πιθανών παραστατικών αλλά μόνο τα συγκεκριμένα παραστατικά που σημειώνονται.

Όσον αφορά σε αιτητές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ο αριθμός των παραστατικών που ζητούνται μέσω αποστολής σχετικής επιστολής με στόχο την ολοκλήρωση της εξέτασης της αίτησης, είναι απευθείας ανάλογος με τα παραστατικά που ο αιτητής παρέλειψε να επισυνάψει στην αίτησή του και τα οποία εξαρχής αναφέρονται επί της αίτησης ως απαραίτητα για την εξέτασή της.

Όσον αφορά σε δικαιούχους Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, τα παραστατικά και επεξηγήσεις που ζητούνται αφορούν διαδικασίες διερεύνησης εκ πρώτης όψεως λόγων απόρριψης κάποιας αίτησης. Δηλαδή, αντί η αίτηση να απορριφθεί αμέσως όταν διαπιστώνεται εκ πρώτης όψεως ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις παροχής του επιδόματος, πρώτα ζητούνται οι επεξηγήσεις του λήπτη της παροχής και μόνο αφού ληφθούν υπόψη γίνεται τερματισμός της παροχής του επιδόματος.

Τέλος, σημειώνεται ότι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύουν τα περιοριστικά μέτρα, δηλαδή από τις 10 Ιανουαρίου μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021, δεν λαμβάνεται υπόψη αναφορικά με την προθεσμία προσκόμισης οποιωνδήποτε παραστατικών ή επεξηγήσεων έχουν ζητηθεί από δικαιούχους επιδομάτων.

(ΜΓ/ΕΧΡ)