Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2021 12:38

Χαιρετισμός του Υπουργού Άμυνας κ. Χαράλαμπου Πετρίδη στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Άμυνας, ΓΕΕΦ και Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης

Με ιδιαίτερη χαρά υπογράφουμε σήμερα το Πλαίσιο Συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης (CYS), επισφραγίζοντας και θεσμοθετώντας μία πολύχρονη και αγαστή συνεργασία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και του Οργανισμού.

Η ενδυνάμωση της τυποποίησης με τη χρήση πιστοποιημένων σύγχρονων διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό που επιτελείται σήμερα στην Εθνική Φρουρά.

Με τη χρήση ορθών μεθόδων τυποποίησης και ορθολογιστικής χρήσης πιστοποιημένων προτύπων, επιτυγχάνεται η ενίσχυση της διαλειτουργικότητας, η μείωση του κόστους απόκτησης αμυντικού εξοπλισμού και γενικού υλικού, η διασφάλιση της ποιότητας, η απλοποίηση των διαδικασιών προμηθειών και η εξασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας.

Παράλληλα με την κοινή συμμετοχή μας στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων επιτυγχάνεται η απόκτηση τεχνογνωσίας και η διαφύλαξη των Εθνικών μας συμφερόντων.

Καλωσορίζουμε και πάλι την υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας με τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και ευελπιστούμε σε μία παραγωγική συνεργασία στον τομέα αυτό.

ΕΧ/ΣΧ