Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2021 12:44

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Άμυνας και Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα το Υπουργείο Άμυνας και ο Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης(CYS).Σκοπός του μνημονίου είναι ο καθορισμός του πλαισίου συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και η ανταλλαγή πληροφόρησης για τις δραστηριότητες τυποποίησης.

Το μνημόνιο, το οποίο υπέγραψαν εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας ο Υπουργός κ. Χαράλαμπος Πετρίδης στην παρουσία και του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγου Δημόκριτου Ζερβάκη και εκ μέρους του  CYS ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Όθωνας Θεοδούλου, προβλέπει τη συμμετοχή του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς στις δραστηριότητες τυποποίησης για την εκπόνηση διεθνών/ευρωπαϊκών προτύπων στους τομείς ενδιαφέροντος.

Επιπρόσθετα, προβλέπεται η πρόσβαση του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης  καθώς και η προμήθεια με εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή και άλλα πρότυπα.

Προνοείται, επίσης, η από κοινού συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας, σχετικά με την εκπόνηση, διάδοση και αξιολόγηση της εφαρμογής προτύπων, όπως επίσης και η συνδιοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, διαλέξεων, εκθέσεων για την εκπαίδευση του προσωπικού του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς.

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι με την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, η ενδυνάμωση της τυποποίησης με τη χρήση πιστοποιημένων σύγχρονων διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων, αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό που επιτελείται σήμερα στην Εθνική Φρουρά.  Σύμφωνα με τον κ. Πετρίδη, παράλληλα με την κοινή συμμετοχή μας στους Διεθνείς και Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς ανάπτυξης προτύπων επιτυγχάνεται η απόκτηση τεχνογνωσίας και η διαφύλαξη των Εθνικών μας συμφερόντων.

Από την πλευρά του. ο Πρόεδρος του ΔΣ του CYS ανέφερε ότι η σημερινή υπογραφή του Πλαισίου Συνεργασίας CYS-ΥΠΑΜ-ΓΕΕΦ, επισφραγίζει τη μακροχρόνια σχέση του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης και του Υπουργείου Άμυνας που χρονολογείται από το 2014. Επισήμανε δε ότι, το Πλαίσιο Συνεργασίας επισημοποιεί αυτή τη συνεργασία και προσθέτει στέρεες βάσεις για περαιτέρω δημιουργική και ουσιαστική συνεργασία των μερών τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

ΕΧ/ΣΧ