Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2021 12:57

Διευκρινίσεις Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος»

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (ΣΑΛΑ) επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα σε σχέση με το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» (ημερ. 14/1/2021).

  1. Το δημοσίευμα αφορά εγκαταστάσεις του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και συγκεκριμένα το Αντλιοστάσιο Ανακυκλωμένου Νερού, το οποίο ανεγείρεται στο χώρο του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων Δυτικής Λεμεσού στα Κάτω Πολεμίδια για λογαριασμό του ΤΑΥ.
  2. Την ευθύνη για τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών και απαιτήσεων για το Αντλιοστάσιο έχει το ΤΑΥ.
  3. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου η κατασκευή του Αντλιοστασίου του ΤΑΥ ανατέθηκε στον εργολάβο του ΣΑΛΑ, στα πλαίσια του συμβολαίου για σχεδιασμό, ανέγερση και λειτουργία του Εργοστασίου Επεξεργασίας Λυμάτων της Δυτικής Λεμεσού, συνολικής αξίας 40 εκατομμυρίων Ευρώ.
  4. Το συμβόλαιο για ανέγερση του εργοστασίου είχε ημερομηνία έναρξης την 7η Ιανουαρίου 2019. Ενώ τα κατασκευαστικά έργα βρίσκονταν σε εξέλιξη, στις 24 Οκτώβριου του 2019, το ΤΑΥ διαφοροποίησε τις προδιαγραφές του Αντλιοστασίου του. Συγκεκριμένα η χωρητικότητα του Αντλιοστασίου αυξήθηκε από το ΤΑΥ από τα 2000 κυβικά μέτρα που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός στα 8000 κυβικά μέτρα.
  5. Οι αναθεωρημένες προδιαγραφές του ΤΑΥ προωθήθηκαν από το ΣΑΛΑ στους Σύμβουλους Μηχανικούς και τον Εργολάβο για επανασχεδιασμό και κοστολόγηση.
  6. Η αναθεωρημένη κοστολόγηση εξετάστηκε και αξιολογήθηκε με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες από του Σύμβουλους Μηχανικούς και τα αρμόδια όργανα. Συγκριμένα, με βάση τις αρχικές απαιτήσεις του ΤΑΥ το κατασκευαστικό κόστος ήταν 1,2 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τον αναθεωρημένο σχεδιασμό του ΤΑΥ το κατασκευαστικό κόστος εκτιμήθηκε στα 6,6 εκατομμύρια ευρώ.
  7. Το κόστος για τον σχεδιασμό, ανέγερση και λειτουργία του Αντλιοστασίου καταβάλλεται από το ΤΑΥ, που είναι και ο ιδιοκτήτης του Αντλιοστασίου.
  8. Η απόφαση όπως η κατασκευή του αναθεωρημένου Αντλιοστασίου του ΤΑΥ ανατεθεί στον υφιστάμενο εργολάβο λήφθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα σχετικά δεδομένα.
  9. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας επιβεβαιώνει ότι όλες οι ενέργειες αναφορικά με το θέμα αυτό έγιναν νομότυπα και τηρήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

 

(ΙΚ/ΣΧ)