Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-01-2021 14:48

Ανακοίνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αναφορικά με σημερινό δημοσίευμα του έντυπου τύπου

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, εξ αφορμής σημερινού δημοσιεύματος έντυπου τύπου, για χθεσινή άσκηση/εξοικείωση των χειριστών τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού οχήματος των 33 μέτρων σε κτίριο στη Λεωφόρο Μακαρίου στη Λευκωσία και τις αιχμές που αφέθηκαν να νοηθούν όσον αφορά τις δυνατότητες του συγκεκριμένου πυροσβεστικού οχήματος διευκρινίζει τα εξής:

  1. Όλα τα νεοαναγειρόμενα ψηλά κτίρια στη βάση του ύψους, εμβαδού και χρήσης τους είθισται κατόπιν συστάσεων μας ως η αρμόδια συμβουλευτική αρχή να διαθέτουν αυτονομία πυρόσβεσης αλλά και εξασφάλιση μέσων διαφυγής.
  2. Ξεκαθαρίζεται ότι η εφαρμογή και η τήρηση των προαναφερθέντων μέτρων εξασφαλίζει την άμεση διαφυγή των ενοίκων, την άμεση πυρανίχνευση και εντοπισμό της πυρκαγιάς και την άμεση κατάσβεση με αυτόνομα αυτόματα ή μηχανικά μέσα.
  3. Τα τηλεσκοπικά βραχιονοφόρα οχήματα χρησιμοποιούνται στις πλείστες των περιπτώσεων κυρίως για σκοπούς διάσωσης και σε κάποιες περιπτώσεις κατόπιν αξιολόγησης για βοήθεια στην κατάσβεση.
  4. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία, έκτος από τα τηλεσκοπικά βραχιονοφόρα οχήματα των 33 μέτρων τα οποία διαθέτει σε όλες τις Επαρχίες, έχει εκσυγχρονισθεί όπως ήδη έχει ανακοινωθεί, με επιπρόσθετο βραχιονοφόρο τηλεσκοπικό όχημα των 60 μέτρων.
  5. Σημειώνεται ότι σε καμιά σύγχρονη χώρα του κόσμου στην οποία τα ψηλά κτίρια της συνήθως είναι στην πλειονότητα τους ύψους πέραν των 150 μέτρων και σε κάποιες περιπτώσεις αυτά μπορεί να ξεπερνούν τα 800 μέτρα ύψους, δεν υπάρχει τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο πυροσβεστικό όχημα που να καλύπτει τέτοιες απαιτήσεις. Το μέγιστο ύψος που τα τηλεσκοπικά βραχιονοφόρα πυροσβεστικά οχήματα παγκοσμίως μπορούν να προσεγγίζουν, είναι τα 112 μέτρα και η ανάπτυξη τους περιορίζεται στις εδαφικές υποδομές του χώρου ανάπτυξης αλλά και άλλες συνθήκες. Σημειώνεται ότι παγκοσμίως επιχειρησιακά διαθέσιμα τηλεσκοπικά βραχιονοφόρα πυροσβεστικά οχήματα τέτοιου ύψους (112μ)  περιορίζονται στα δύο.

Ως εκ τούτου διευκρινίζεται ότι υπό τις περιστάσεις, η πυροσβεστική και διασωστική κάλυψη αυτών των κτιρίων περιορίζεται στην αυτονομία των ίδιων των μέσων που διαθέτουν αυτά. Τόσον οι αρχές αδειοδότησης για την ανέγερσή τους, όσο και η Πυροσβεστική Υπηρεσία ως αρμόδια συμβουλευτική αρχή, είναι κάθετη στην διασφάλιση και εγκατάσταση όλων των προαναφερόμενων μέτρων ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του κοινού. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι το κτίριο στην Λεωφ. Μακαρίου στη Λευκωσία στο οποίο πραγματοποιήθηκε η χθεσινή άσκηση/εξοικείωση των χειριστών τηλεσκοπικού βραχιονοφόρου πυροσβεστικού οχήματος και το οποίο φαίνεται στη φωτογραφία του συγκεκριμένου δημοσιεύματος διαθέτει πλήρη και επιπρόσθετη από την απαιτούμενη αυτονομία πυρόσβεσης αλλά και διασφάλιση των μέσων διαφυγής του.

 

(ΙΚ/ΣΧ)