Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-01-2021 11:59

Ανανέωση Άδειων Εμπορίας Ξυλείας, Προϊόντων Ξυλείας και Καυσόξυλων

Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπενθυμίζει  τους  κατόχους  Άδειας  Εμπορίας  Ξυλείας  και  Προϊόντων  Ξυλείας  και  τους κατόχους Άδειας Εμπορίας Καυσόξυλων ότι πρέπει να ανανεώσουν τις σχετικές άδειες για το έτος 2021. Για την ανανέωση της άδειας, σύμφωνα και με την σχετική νομοθεσία, ως τελευταία ημέρα ανανέωσης ορίζεται η 31η Μαρτίου 2021. Διευκρινίζεται ότι η έκδοση νέαςάδειας μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους.

Έντυπα αίτησης για την ανανέωση των σχετικών αδειών (Τ.Δ. 233 και Τ.Δ 234) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα και στα κατά τόπους γραφεία του Τμήματος Δασών.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Κλάδο Φυτοϋγείας και Ελέγχου Εμπορίας Ξυλείας και Δασικών Προϊόντων του Τμήματος Δασών στα τηλέφωνα 22805580 και 22805583, στα τοπικά γραφεία του Τμήματος Δασών ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών http://www.moa.gov.cy/forest.

Επιπρόσθετα, λόγω των διαταγμάτων και των έκτακτων μέτρων σε σχέση με την πανδημία του COVID-19, παρακαλείσθε όπως έρθετε πρώτα σε τηλεφωνική επαφή για διευθέτηση συνάντησης (τηλέφωνα 22805583 και 22805580), κατά την περίοδο που θα ισχύουν τα σχετικά διατάγματα.

 

ΕΧ/ΣΧ