Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-01-2021 17:11

Στατιστικά για την αποστολή SMS για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κοινοποιεί τα στατιστικά για την αποστολή SMS για κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις πολιτών για τις 19 Ιανουαρίου 2021.

ΕΧ