Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-01-2021 11:53

Διαφήμιση επικίνδυνων χημικών προϊόντων και αγορές εξ αποστάσεως (ΚΧΠΑΥ/5)

Τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα πρόσφατα με την πανδημία COVID-19 και το κλείσιμο των καταστημάτων, ένας μεγάλος αριθμός προϊόντων διατίθεται στην αγορά διαδικτυακά μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce).

Έχει διαπιστωθεί ότι προϊόντα που διατίθενται προς πώληση μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων περιέχουν συχνά επικίνδυνες χημικές ουσίες. Επομένως οι πληροφορίες που αφορούν τους κινδύνους του κάθε προϊόντος πρέπει να δίνονται κατάλληλα στον αγοραστή πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς.

Τέτοια προϊόντα μπορεί να είναι κάποια καθαριστικά προϊόντα οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης, προϊόντα καθαρισμού πισίνας, προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων, υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, αρωματικά χώρου, χρώματα και μπογιές, μελάνια, προϊόντα βιβλιοπωλείου και πολλά άλλα.

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της εικόνας των ηλεκτρονικών αγορών, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) διενεργεί πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχου που επικεντρώνεται στις υποχρεώσεις που διέπουν το ηλεκτρονικό εμπόριο και τη διαδικτυακή πώληση (internet sales) χημικών προϊόντων.

Η εκστρατεία στοχεύει στον έλεγχο χημικών προϊόντων που πωλούνται στο ευρύ κοινό αλλά και στους επαγγελματίες χρήστες μέσω ηλεκτρονικών διαφημίσεων που παρέχουν τη δυνατότητα για εξ’ αποστάσεως αγορές από:

  • Διαδικτυακά καταστήματα ιδιωτικών εταιρειών ή παρασκευαστών.
  • Ηλεκτρονικά καταστήματα που δραστηριοποιούνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Facebook, Instagram κλπ).
  • Ηλεκτρονικά καταστήματα που τα διαχειρίζονται γνωστές ηλεκτρονικές πλατφόρμες αγοράς (π.χ. Amazon, eBay, AliExpress, Vova και άλλα).

Η διαφήμιση χημικών προϊόντων με σκοπό την εξ’ αποστάσεως αγορά (πώληση) διέπεται από συγκεκριμένες πρόνοιες. Ειδικότερα ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 1272/2008 για τη  ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία (Κανονισμός CLP) ορίζει ότι η διαφήμιση κάθε επικίνδυνου χημικού προϊόντος  με σκοπό την αγορά του «εξ’ αποστάσεως», θα πρέπει να περιλαμβάνει κείμενο που να περιγράφει επαρκώς την επικινδυνότητα του προϊόντος, για  την καλύτερη δυνατή προστασία του αγοραστή.

Ως «εξ αποστάσεως αγορές» ορίζονται εκείνες οι αγορές που επιτρέπουν στον καταναλωτή να αγοράζει τα προϊόντα χωρίς να τα έχει δει προηγουμένως από κοντά ή να έχει δει τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα τους.

Ως εκ τούτου, στόχος της πανευρωπαϊκής εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης σε σχέση με τα πιο κάτω σημεία:

(1) εάν μέσω μιας ηλεκτρονικής διαφήμισης οι αγοραστές ενημερώνονται για την επικινδυνότητα των χημικών προϊόντων που προτίθενται να αγοράσουν (π.χ. για την παρουσία επικίνδυνων χημικών ουσιών και τις ιδιότητές τους) και

(2) εάν οι πληροφορίες που αφορούν την επικινδυνότητα των χημικών προϊόντων παρέχονται στην ηλεκτρονική διαφήμιση και εμφανίζονται άμεσα και με ευκρίνεια στην οθόνη των αγοραστών, πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, ώστε αυτοί να είναι ενήμεροι για τους πιθανούς κινδύνους και να μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας κατά τη χρήση των προϊόντων. 

Οι πιο πάνω έλεγχοι γίνονται με αξιολόγηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται (ή όχι) σε τέτοιες διαφημίσεις χημικών προϊόντων και εάν είναι ικανοποιητικός ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται. Η παροχή των πληροφοριών σε μια ηλεκτρονική διαφήμιση μπορεί να γίνει είτε με εμφάνιση φωτογραφίας της συσκευασίας του προϊόντος και δυνατότητα μεγέθυνσης της ετικέτας του ή/και με αναγραφή κειμένου που να περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την επικινδυνότητα του προϊόντος.

Ένας επιπρόσθετος στόχος της πανευρωπαϊκής αυτής εκστρατείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των εταιρειών αλλά και των αγοραστών σχετικά με τις υποχρεώσεις των ηλεκτρονικών καταστημάτων σε σχέση με τις διαφημίσεις και τις διαδικτυακές πωλήσεις χημικών προϊόντων, καθώς και η ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ των αρμοδίων Αρχών σε διαφορετικά κράτη μέλη στις περιπτώσεις εντοπισμού μη συμμορφώσεων.

Στην εκστρατεία συμμετέχουν 29 κράτη και τα αποτελέσματα των Ευρωπαϊκών ελέγχων αναμένεται να δημοσιευθούν στα τέλη του 2021.

Από τους πρώτους ελέγχους που έγιναν σε προϊόντα που διατίθενται στην κυπριακή αγορά μέσω διαδικτυακών καταστημάτων έχει διαπιστωθεί ότι ένας μεγάλος αριθμός δεν συμμορφώνεται με τις πρόνοιες της νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως αρμόδια Αρχή της Κύπρου για την εφαρμογή του Κανονισμού CLP, καλεί το κοινό να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό όταν αγοράζει χημικά προϊόντα «εξ αποστάσεως» και να μελετά με προσοχή τις επιμέρους πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημίσεις τέτοιων προϊόντων, ώστε να ενημερώνεται κατάλληλα και άμεσα για τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί αυτά να εμπεριέχουν.

Σε περίπτωση που εντοπιστούν ηλεκτρονικές διαφημίσεις ή ιστοσελίδες ηλεκτρονικών καταστημάτων, ή προμηθευτών που δεν ανταποκρίνονται στις πιο πάνω απαιτήσεις, τότε συστήνεται όπως, ενημερώνονται σχετικά οι αρμόδιοι λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405611 και 22405609.                                 

(ΜΓ/ΣΧ)