Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-01-2021 14:03

Συμμετοχή του βουλευτή κ. Νίκου Τορναρίτη σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της ΚΣΣΕ

Ο βουλευτής κ. Νίκος Τορναρίτης, επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπείας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), συμμετείχε σήμερα μέσω διαδικτύου σε συνεδρία της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Εκτοπισμένων της Συνέλευσης.

Ως Εισηγητής της Επιτροπής για τον ρόλο των Κοινοβουλίων στην εφαρμογή του Συμφώνου για τους Πρόσφυγες (GCR) και του Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Νόμιμη Μετανάστευση (GCM) του ΟΗΕ, ο κ. Τορναρίτης παρουσίασε την έκθεση και το τελικό προσχέδιο ψηφίσματός του, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή και αναμένεται να ψηφιστεί κατά τη συνεδρία της Μόνιμης Επιτροπής της ΚΣΣΕ, τον προσεχή Μάρτιο. Το ψήφισμα του κ. Τορναρίτη έτυχε ευρείας συναίνεσης, γεγονός που επεσήμανε ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Pierre – Alain Fridez, συγχαίροντας τον Κύπριο βουλευτή για τα εξαίρετα συμπεράσματα της Έκθεσής του.

Ο κ. Τορναρίτης ανέφερε ότι τα δύο Σύμφωνα αποτελούν μη δεσμευτικά  διεθνή εργαλεία για την περαιτέρω ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών και έναυσμα για την αποτελεσματικότερη συνεργασία της διεθνούς κοινότητας σε συναφή ζητήματα. Τα Σύμφωνα, σημείωσε ο κ. Τορναρίτης, οικοδομούν το πλαίσιο για έναν πιο δίκαιο και προβλέψιμο καταμερισμό ευθυνών ανάμεσα στις Κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και άλλα εμπλεκόμενα μέρη, προς όφελος, τόσο των προσφύγων και μεταναστών όσο και των χωρών υποδοχής, στη βάση της αλληλεγγύης. Για να είναι βιώσιμες οι όποιες λύσεις στο προσφυγικό και το μεταναστευτικό ζήτημα, πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των ίδιων των μεταναστών, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής.  

Ο κ. Τορναρίτης υπογράμμισε τον καίριο ρόλο των Κοινοβουλίων στην προώθηση των δυο Συμφώνων. Η θέσπιση κατάλληλου θεσμικού πλαισίου και η βελτίωση/ ενίσχυση της υπάρχουσας νομοθεσίας, η απρόσκοπτη άσκηση κοινοβουλευτικού ελέγχου και η ανάπτυξη εντονότερης δράσης στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας και της διεθνούς συνεργασίας, μπορούν να συνδράμουν σημαντικά στην ασφαλέστερη και ορθολογικότερη αντιμετώπιση των προσφυγικών και  μεταναστευτικών ροών, κατέληξε ο κ. Τορναρίτης.   

(ΜΓ/ΕΧΡ)