Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-01-2021 17:30

Συμμετοχή του Υπουργού Παιδείας στην άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου συμμετείχε σήμερα στην άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Παιδείας που συγκάλεσε η Πορτογαλική Προεδρία.

Η συνάντηση αποσκοπούσε στον αναστοχασμό γύρω από τη συνεισφορά της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Τη συνάντηση συγκάλεσαν ο Υπουργός Παιδείας της Πορτογαλίας κ. Tiago Brandão Rodrigues και ο Υπουργός Επιστημών, Τεχνολογίας και Ανώτερης Εκπαίδευσης κ. Manuel Heitor. Τα απορρέοντα της συνάντησης θα αξιοποιηθούν στην προετοιμασία της Κοινωνικής Διάσκεψης της 7ης Μαΐου 2020.

Οι Υπουργοί συζήτησαν για τις βασικές δράσεις που αναπτύχθηκαν στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, από την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, τον Νοέμβριο του 2017, και oi οποίες συμβάλλουν στη στήριξη βασικών αρχών του: στο δικαίωμα κάθε ατόμου στην ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση, στην ενεργό στήριξη της απασχόλησης και στο δικαίωμα κάθε παιδιού σε ποιοτική προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα.

Ο Υπουργός κ. Προδρόμου, καλωσόρισε την πρωτοβουλία της Πορτογαλίας. Στην ομιλία του τόνισε το ισχυρό πολιτικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσα από τις προσπάθειες για δημιουργία του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης, την υιοθέτηση της Διακήρυξης του Osnabruck για την Τεχνική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την υλοποίηση της πρωτοβουλίας των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων. Επιπλέον, όπως είπε, «το νέο, οικονομικά ενισχυμένο, πρόγραμμα ERASMUS+ αναμένεται να στηρίξει τις προσπάθειές μας για ίσες ευκαιρίες και συμπεριληπτική εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου μάθηση».  

Ο Υπουργός ενημέρωσε επίσης τους ομολόγους του για τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί το Υπουργείο και οι οποίες ανταποκρίνονται σε βασικές αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής και του Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Η νέα στρατηγική για τη Διά Βίου Μάθηση για τα έτη 2021-2027, η ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, η προώθηση της ποιοτικής και συμπεριληπτικής εκπαίδευσης και η στήριξη της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης είναι ανάμεσα σε αυτές. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε σημαντικά έργα που δρομολογούνται σε εθνικό επίπεδο, με τη στήριξη του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: στη στρατηγική για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, στην ανέγερση νεών – πρότυπων τεχνικών σχολών, στην πράσινη και ψηφιακή αναβάθμιση των σχολικών μονάδων, στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, στο νέο σύστημα αξιολόγησης των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών και στην επέκταση της υποχρεωτικής προδημοτικής εκπαίδευσης από την ηλικία των 4 ετών.

Ο κ. Προδρόμου αναφέρθηκε επίσης σε μέτρα που λήφθηκαν για αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. «Η πρόσβαση σε εξοπλισμό, η ανάπτυξη νέων μεθόδων αξιολόγησης, η καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και υπεύθυνης συμπεριφοράς για προστασία της υγείας και των προσωπικών δεδομένων, είναι απαραίτητα ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα όλων των ατόμων στη μάθηση».

 ΙΠ