Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-01-2021 12:20

Εντοπισμός και επίλυση τεχνικού προβλήματος στο σύστημα διαχείρισης αναφορών COVID-19 από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Αναφορικά με το θέμα της λήψης μηνυμάτων SMS από πολίτες από την υπηρεσία CYREPUBLIC, σύμφωνα με τα οποία αξιολογήθηκαν ως στενές επαφές επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19, το ΥφυπουργείοΈρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ενημερώνει το κοινό ότι αυτό οφείλεται σε τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε κατά την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης αναφορών COVID-19, και το οποίο έχει εντοπιστεί και επιλυθεί άμεσα. Τα εν λόγω άτομα θα λάβουν σχετική ενημέρωση μέσω μηνύματος SMS. Παρακαλούνται όσοι λάβουν εκ νέου διορθωτικά μηνύματα, όπως αγνοήσουν την προηγούμενη ενημέρωση.

Το Υφυπουργείο εκφράζει τις ειλικρινείς του απολογίες στους πολίτες για την αναστάτωση που προκλήθηκε.

(ΕΚ)