Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-05-2018 15:58

Χαιρετισμός Υπουργού Εργασίας κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στην Ευρωπαϊκή Διάσκεψη ΔΕΟΚ και ΕΖΑ

Θέμα: «50+ Workers – Green, Digital and Robotics labour market and economic trends and new Technologies: Challenges for new knowledge and skills via VET and re-training and the role of Trade Unions

 

Κυρίες και κύριοι,

Με ευχαρίστηση αποδέχτηκα την πρόσκλησή σας να παρευρεθώ και να συμμετάσχω στη σημερινή Ευρωπαϊκή αυτή Διάσκεψη. Δράττομαι της ευκαιρίας να εκφράσω την εκτίμησή μου για το πολύχρονο έργο της ΔΕΟΚ για την κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων και να ευχαριστήσω για τη συνεργασία την οποία έχουμε όλα τα χρόνια.

Οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία και στην αγορά εργασίας, που κυρίως προέρχονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις ως απόρροια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, την παγκοσμιοποίηση και τον εντεινόμενο ανταγωνισμό, καθώς και τους δημογραφικούς παράγοντες με τη γήρανση του πληθυσμού, έχουν σημαντικές και αυξημένες επιδράσεις στις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, τις επόμενες δύο δεκαετίες θα εξαφανιστεί περίπου το 40% των σημερινών θέσεων εργασίας επειδή θα αντικατασταθούν από τη ρομποτική. Ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσοστού αναμένεται να αφορά τους εργαζομένους άνω των 50, οι οποίοι και λόγω ηλικίας απειλούνται περισσότερο από τις νέες αυτές πραγματικότητες. Τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης οφείλουν να προσαρμόζονται έγκαιρα ώστε να παρέχουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που θα βοηθήσουν τα άτομα να εισέλθουν ομαλά στην αγορά εργασίας. Ταυτόχρονα όμως, είναι αντιληπτό ότι οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούνται μέσα από την εκπαίδευση δεν είναι αρκετές για ολόκληρο τον εργασιακό βίο των ατόμων. 

Ως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναγνωρίζουμε την εν λόγω πρόκληση και θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη προστασίας της απασχόλησης και των θέσεων εργασίας. Κλειδί στον στόχο αυτό είναι σαφώς η καλλιέργεια συνθηκών οικονομικής ανάπτυξης, η επένδυση σε νέες και καινοτόμες δραστηριότητες μέσω των οποίων θα δημιουργούνται νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, οι οποίες θα είναι σε θέση να αντικαθιστούν αυτές που καταργούνται. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και η επένδυσή μας στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσω της παροχής συνεχούς και στοχευμένης επαγγελματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων, οι οποίοι είναι αυτοί που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του πυρός. Σημαντικό είναι να αλλάξει και η κουλτούρα στην αγορά εργασίας η οποία πρέπει να εμπλουτιστεί έτσι ώστε τα συστατικά της στοιχεία, οι εργαζόμενοι, να είναι έτοιμοι για συνεχείς και δυναμικές αλλαγές αντί της στατικής εφ’ όρου ζωής απασχόλησης στο ίδιο επάγγελμα χωρίς αλλαγές στα καθήκοντά τους.

Για τον λόγο αυτό, η προσαρμογή των ατόμων στις νέες απαιτήσεις θα γίνεται στον χώρο εργασίας μέσα από την παροχή και προώθηση δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης. Έχουμε όλοι σημαντική ευθύνη, οι επιχειρήσεις, οι αρμόδιοι φορείς, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, καθώς και τα ίδια τα άτομα να αναβαθμίζουν συνεχώς τις γνώσεις και δεξιότητές τους ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην αγορά εργασίας και, κατά συνέπεια, να συνεχίσουν να απασχολούνται.

Το Υπουργείο εφαρμόζει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων για την επαγγελματική κατάρτιση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου, παρέχοντας σε απασχολούμενους και ανέργους τη δυνατότητα απόκτησης νέων ή αναβάθμισης υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και εξέτασης και πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων τους.  Μέσα από τα Σχέδια του Υπουργείου, δίνεται έμφαση στην απόκτηση εξειδικευμένων σχετικών με το επάγγελμα γνώσεων και δεξιοτήτων, αλλά και σημαντικών οριζόντιων δεξιοτήτων από τους εργοδοτούμενους, καθώς και νέων γνώσεων και δεξιοτήτων από τους ανέργους που θα τους βοηθήσουν να βρουν εργασία. Αναφορικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας προωθείται η απόκτηση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων ώστε τα άτομα αυτά, εργοδοτούμενοι και άνεργοι, να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων, αλλά και της οικονομίας και κοινωνίας στην ψηφιακή εποχή. Έμφαση δίνεται ,επίσης, σε δράσεις για ένταξη/επανένταξη στην απασχόληση των μακροχρόνια ανέργων, οι οποίοι είναι συνήθως άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, με την απόκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων σε σχέση με τις ανάγκες συγκεκριμένης θέσης εργασίας.

Κλείνοντας, απευθύνω ξανά τα θερμά μου συγχαρητήρια στους διοργανωτές της εκδήλωσης και σε όλους εσάς που συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια και να διαβεβαιώσω ότι με τις προσπάθειες όλων μέσω του κοινωνικού διαλόγου μπορούν να επιτευχθούν οι στόχοι τόσο για την συνεχή μείωση της ανεργίας, αλλά και της παροχής όλων των ευκαιριών, έτσι ώστε όλοι να έχουν και την ευκαιρία εργοδότησης αλλά και μιας καλύτερης εργασίας.

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία.

 

(ΜΠ/ΜΓ/ΕΙ)