Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-05-2018 19:40

Χαιρετισμός του Υπουργού Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της Ημερίδας για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Θα ήθελα καταρχάς, να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο και τον Πρύτανη της Νομικής Σχολής κ.Τσιμάρα, για την πρωτοβουλία τους να οργανώσουν αυτή την Ημερίδα, για ένα τόσο πολυσχιδές και συνάμα ενδιαφέρον ζήτημα.

Ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής των πολιτών, αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τον Ιανουάριο του 2012, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας την ανομοιογένεια που υπήρχε στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη και λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις, περιλαμβανόμενων της παγκοσμιοποίησης, της αυξανόμενης διασυνοριακής ροής πληροφοριών και των καλπάζουσων τεχνολογικών εξελίξεων, ετοίμασε ένα νέο νομοθετικό πακέτο με στόχο τη θωράκιση των προσωπικών δεδομένων των πολιτών.

Μετά από μια σειρά χρονοβόρων διαβουλεύσεων σε επίπεδο Συμβουλίου, τον Μάιο του 2016 κατέστη δυνατή η ψήφιση του Κανονισμού 2016/679, ο οποίος καταργεί την υφιστάμενη οδηγία και αποτελεί πλέον το νομοθετικό εργαλείο που ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και δημόσιας ζωής.

Το νέο νομικό πλαίσιο θα ρυθμίζει τα επόμενα χρόνια τη προσωπική μας ζωή, την αγορά, τη βιομηχανία, τις επιχειρήσεις, με στόχο να διασφαλίσει ένα υψηλότερο επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων, ενδυναμώνοντας τα δικαιώματα των πολιτών. Παράλληλα, η ύπαρξη ενός σαφούς νομικού πλαισίου που καθορίζει τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, δημιουργεί μια θετική βάση για περαιτέρω ανάπτυξη στον τομέα της  ψηφιακής οικονομίας, η οποία στηρίζει εν πολλοίς τη λειτουργία της στη διασυνοριακή ροή πληροφοριών.

Όπως είναι γνωστό, ο Κανονισμός εφαρμόζεται τόσο στον Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Εισάγει καινοτόμες έννοιες, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα λήθης, δηλαδή το δικαίωμα κάποιου να ζητήσει τη διαγραφή μιας φωτογραφίας του από το διαδίκτυο και την μη περαιτέρω επαναδημοσίευση της σε άλλες ιστοσελίδες. Εισάγει επίσης την αρχή της λογοδοσίας, υποχρεώνοντας τους υπεύθυνους επεξεργασίας να συμμορφώνοντα,ι αλλά και να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις του Κανονισμού. Απλοποιεί τη διαδικασία υποβολής παραπόνου στην εθνική Εποπτική Αρχή και δημιουργεί στους κατασκευαστές και στους υπεύθυνους επεξεργασίας καινούργιες υποχρεώσεις για προστασία της ιδιωτικότητας, όπως για παράδειγμα την εισαγωγή μέτρων προστασίας στο στάδιο σχεδιασμού μιας καινούργιας τεχνολογίας.

Το νέο νομικό πλαίσιο, κατοχυρώνει επίσης ασφαλιστικές δικλείδες για τους πολίτες αναφορικά με ένα ευρύ φάσμα της προσωπικής και επαγγελματικής τους καθημερινότητας, αφού καλύπτει τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διατήρηση των προσωπικών τους δεδομένων για ιατρικούς, ασφαλιστικούς, εκπαιδευτικούς, εμπορικούς σκοπούς και άλλους. Την ίδια στιγμή, θεσπίζει διαδικασίες που παρέχουν για πρώτη φορά στον καθένα μας ουσιαστική δυνατότητα για έλεγχο των δεδομένων που μας αφορούν. Πέραν των πιο πάνω, η νέα νομοθεσία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που θα ενισχύσει την προσπάθειά μας για προστασία ευάλωτων ομάδων όπως οι νεαροί χρήστες του διαδικτύου.

Αγαπητοί φίλοι,

Σήμερα, ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, σε ένα φυσικό και ψηφιακό περιβάλλον που μεταβάλλεται συνεχώς. Όλοι χρησιμοποιούμε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προσωπικούς και επαγγελματικούς σκοπούς και όλοι έχουμε χρησιμοποιήσει μηχανές αναζήτησης, είτε για σκοπούς πληροφόρησης, είτε για οικονομικές συναλλαγές. Η έκθεση των προσωπικών μας δεδομένων σε κινδύνους είναι τεράστια, τη στιγμή που ένα μεγάλο κομμάτι της οικονομίας έχει οικοδομηθεί πάνω στην επεξεργασία και χρήση αυτών των δεδομένων, πολλές φορές χωρίς την έγκρισή μας. Συνεπώς, τα ζητήματα που εγείρονται αναφορικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι πολλά, την ίδια στιγμή όμως πολλές είναι και οι δυνατότητες που παρέχει στις επιχειρήσεις η ορθή χρήση και αξιοποίησή τους για εμπορικούς σκοπούς.

Ο Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που τίθεται σε εφαρμογή σε λίγες ημέρες, αποτελεί ένα τεχνολογικά ουδέτερο νομοθετικό εργαλείο που θα μπορεί να ανταποκριθεί διαχρονικά στις πιο πάνω προκλήσεις, θεσπίζοντας κανόνες για την ελεύθερη ροή δεδομένων και ,παράλληλα, θα συμβάλει στην ανάπτυξη, μειώνοντας το διοικητικό άχθος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Δημόσιο τομέα. Η ευθύνη για τη σωστή εφαρμογή του αφορά όλους μας, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ευρύτερο επαγγελματικό επίπεδο. Είμαι βέβαιος ότι όλοι θα εργαστούμε προς τον σκοπό αυτό, ώστε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και της ανάπτυξης ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για την ευημερία των πολιτών.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ, για άλλη μια φορά, τους διοργανωτές και να εκφράσω τις ευχές μου για μια επιτυχημένη Ημερίδα.

Σας ευχαριστώ.

(ΕΚ/ΕΙ)