Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-02-2021 08:21

Υπενθύμιση για τον υποχρεωτικό εβδομαδιαίο έλεγχο με rapid test αντιγόνου

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας της Κύπρου, και διασφαλίζοντας τη συνεχή επιτήρηση στην κοινότητα, το Υπουργείο Υγείας εστιάζει στον τακτικό έλεγχο με αντιγονικά τεστ στους εργαζόμενους. Ο αυξημένος αριθμός τεστ αποτέλεσε εξ αρχής κεντρικό πυλώνα της Κυβέρνησης, αφού αντικατοπτρίζεται η επιδημιολογική εικόνα σε πραγματικό χρόνο, οδηγώντας στη λήψη μέτρων και κυρίως στον σχεδιασμό του πλάνου για την αποκλιμάκωσή τους.

Με στόχευση στην παρακολούθηση των εργασιακών χώρων, και για να επιτευχθεί η ομαλή επαναλειτουργία επιχειρήσεων/επαγγελματικών κλάδων, την περίοδο 1-7 Φεβρουαρίου εξετάστηκαν με τη μέθοδο των αντιγονικών rapidtests 208,000 άτομα, δηλαδή το ¼ του πληθυσμού.

Με βάση τα πιο πάνω και σύμφωνα με τη στρατηγική σταδιακής και προσεκτικής άρση των περιοριστικών μέτρων, υπενθυμίζονται τα εξής:

1. Υποχρεωτικό εβδομαδιαίο rapidtest σε εργαζόμενους:

Μέσω τακτικών εξετάσεων στο προσωπικό, η προσπάθεια εξακολουθεί να είναι ο περιορισμός του ενδεχόμενου εμφάνισης εστιών κρουσμάτων στους χώρους εργασίας, έτσι ώστε να λειτουργούν με ασφάλεια.

Συνεπώς, οι εργοδότες/προϊστάμενοι στις επιχειρήσεις, καθώς και στα Τμήματα/Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα έχουν ευθύνη να συντονίζουν όπως οι εργαζόμενοι υποβάλλονται σε rapid test, ώστε να διασφαλίζεται η υποχρεωτική εβδομαδιαία εξέταση με rapidtest αντιγόνου του προσωπικού ως ακολούθως:

  • Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν μέχρι 3 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε όλους τους εργαζόμενους.
  • Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν από 4 μέχρι 10 άτομα, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται σε τουλάχιστον 4 εργαζόμενους.
  • Επιχειρήσεις/υπηρεσίες που απασχολούν πέραν των 11 ατόμων, ο έλεγχος θα πρέπει να γίνεται τουλάχιστον σε 4 άτομα ή στο 20% των εργαζομένων, όποιο είναι μεγαλύτερο αριθμητικά.

2. Εβδομαδιαίος έλεγχος με rapidtestσε αθλητές/εργαζόμενους σε αθλητικές εγκαταστάσεις:

Στο περιθώριο της σταδιακής επανεκκίνησης του τομέα του αθλητισμού, αρχικά απαιτείται η διενέργεια τεστ (PCR ή rapid test) για όλους τους αθλητές άνω των 18 ετών και τους εργαζόμενους σε ανοικτές/υπαίθριες εγκαταστάσεις.

Ακολούθως, προνοείται η υποχρεωτική επαναληπτική εξέταση σε εβδομαδιαία βάση σε τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων και των αθλητών των ομαδικών αθλημάτων από 18 ετών και άνω. Συστήνεται επίσης ο εβδομαδιαίος έλεγχος με PCR ή rapid test αντιγόνου για τους αθλητές ατομικών αθλημάτων.

Διευκρινίζεται ότι για μετάβαση στους χώρους που καθορίζονται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού για σκοπούς ατομικής προπόνησης απαιτείται η αποστολή SMS με επιλογή του αριθμού 6 από όλους τους αθλητές, ανεξαρτήτου ηλικίας. Για τα ανήλικα άτομα που δεν διαθέτουν κινητό τηλέφωνο, θα πρέπει να προσκομίζεται από τον γονέα/νόμιμο κηδεμόνα ενυπόγραφη βεβαίωση για τη μεταφορά του παιδιού στον χώρο άθλησης/προπόνησης. Για σκοπούς ελέγχου, οι γονείς/νόμιμοι κηδεμόνες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Έντυπο Β για τη μεταφορά του παιδιού από και προς τον χώρο ατομικής προπόνησης, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζουν αποδεικτικό στοιχείο με την ημερομηνία και την ώρα της δραστηριότητας.

3. Αποστολή SMS για μετακίνηση:

Κατ’ εξαίρεση μετακίνηση επιτρέπεται δύο φορές ανά ημέρα με την αποστολή γραπτού μηνύματος στο 8998 για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο Έντυπο Β. Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών δύνανται να χρησιμοποιούν το Έντυπο Β για τις κατ’ εξαίρεση μετακινήσεις τους. Υπάρχουν εννέα (9) κατηγορίες για κατ’ εξαίρεση μετακίνηση με την αποστολή SMS.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται η αποστολή SMS από τους γονείς/νόμιμους κηδεμόνες μόνο στις περιπτώσεις μεταφοράς ανήλικων παιδιών από και προς τις σχολικές μονάδες (βρεφοκομικοί/βρεφικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, Ειδικά Σχολεία, Δημοτικά Σχολεία και Λύκεια/Τεχνικές Σχολές για τελειόφοιτους).

Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς μετάβασης από και προς την εργασία για σκοπούς εργασίας ο εργαζόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει το Έντυπο Α, υπογεγραμμένο από τον εργοδότη του.

4. Επιτήρηση εφαρμογής των μέτρων:

Για σκοπούς επιτήρησης τόσο των υγειονομικών πρωτοκόλλων, αλλά και ελέγχου τήρησης του μέτρου του εβδομαδιαίου τεστ όπως αναφέρεται στο σημείο 1 πιο πάνω, εντατικοποιούνται οι έλεγχοι από την Αστυνομία, τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, καθώς και τα αρμόδια Τμήματα των Υπουργείων Εργασίας, Παιδείας, Γεωργίας, Εμπορίου και Εσωτερικών, ανάλογα με τις επιχειρήσεις και τους τομείς που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.

Τέλος, την ευθύνη για την εφαρμογή των υγειονομικών οδηγιών και της τήρησης του μέτρου για εβδομαδιαία εξέταση στον χώρο του αθλητισμού έχουν ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, καθώς και οι άλλες Ομοσπονδίες που υπάγονται στον ΚΟΑ.

(ΜΚΥ)