Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-02-2021 15:06

Ευρωπαϊκή Δημόσια Διαβούλευση για νέο περιορισμό στη χρήση 2,4-δινιτροτολουολίου

Το 2,4-δινιτροτολουόλιο (2,4-DNT) είναι καρκινογόνος χημική ουσία με ευρεία χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές όπως σε συστήματα ασφαλείας αυτοκινήτων (αερόσακκοι και ζώνες ασφαλείας), πυροτεχνικά, πυρομαχικά και πυρίμαχα αντικείμενα, σε εφαρμογές στις οποίες χρησιμοποιείται η παραγωγή ενέργειας/αερίου για τη δημιουργία κινήσεων ή προώθησης καθώς και σε πλαστικά αντικείμενα όπως περιέκτες και φιάλες. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ΕCHA) θεωρεί ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τους καταναλωτές και τους επαγγελματίες εργαζόμενους από τη χρήση της ουσίας αυτής και συλλέγει δεδομένα με στόχο την ετοιμασία ειδικού περιορισμού για την απαγόρευση της χρήσης της.

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς, διανομείς για την πρόθεση του ECHA και ζητά την υποβολή δεδομένων που μπορεί να κατέχουν ή άλλων παρατηρήσεων σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών υλικών, αναλυτικών μεθόδων ή πιθανών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων.  Η πρόταση για τον νέο περιορισμό θα αξιολογηθεί με τελικό στόχο να ενταχθεί στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού με αρ. 1907/2006 (REACH). 

Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA:

https://echa.europa.eu/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/27201/term

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δεδομένων είναι η 10η Μαρτίου 2021.   Τονίζεται ότι η εμπρόθεσμη υποβολή δεδομένων ή παρατηρήσεων από τους επηρεαζόμενους είναι σημαντική για να εντοπιστούν έγκαιρα οι πιθανές ανάγκες για εξαιρέσεις από τον μελλοντικό περιορισμό.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιο πάνω διαβούλευση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

(EK/EI)