Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-02-2021 14:18

Άσκηση ατομικής ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας στους υδατοφράκτες κατά την περίοδο εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι με βάση τον περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο και το σχετικό Διάταγμα ημερομηνίας 12 Φεβρουαρίου 2021, καθώς και τη διευκρινιστική ανακοίνωση του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ημερομηνίας 18 Φεβρουαρίου 2021 η μετάβαση για σκοπούς ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας στους υδατοφράκτες επιτρέπεται.

Συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η διεξαγωγή ατομικής ερασιτεχνικής αθλητικής αλιείας στους υδατοφράκτες για τους κατόχους σχετικής άδειας που εκδίδεται από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών.

Ωστόσο σημειώνεται ότι, το ψάρεμα  στους υδατοφράκτες επιτρέπεται μόνο κατά τις ώρες που επιτρέπεται η μετακίνηση, τα άτομα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα δύο, εξαιρουμένων των ανήλικων τέκνων ενώ απαραίτητη είναι η αποστολή μηνύματος SMS στο 8998 (κατηγορία 6). Νοείται ότι εφαρμόζονται όλοι οι όροι του σχετικού διατάγματος και οδηγιών που αφορούν στη λήψη μέτρων για περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID – 19.

Επιπρόσθετα με τα πιο πάνω ισχύουν όλοι οι όροι του Περί Αλιείας Νόμου και των Κανονισμών του.

 

(IK/ΕΧΡ)