Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-02-2021 10:35

Διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων για απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού στην κατηγορία Ταξί

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ανακοινώνει ότι οι γραπτές εξετάσεις για την απόκτηση Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού στην κατηγορία Ταξί θα διεξαχθούν στις 29.03.2021, 30.03.2021 και 31.03.2021 και ώρα 9.00 π.μ. – 13.00 μ.μ., στο Κτήμα Κουσιουμή, στη Λευκωσία.

Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν με προσωπική επιστολή η οποία θα αναφέρει τη συγκεκριμένη ημερομηνία προσέλευσής τους στο εξεταστικό κέντρο, καθώς και γενικές  οδηγίες σχετικά με τους όρους και κανονισμούς των εξετάσεων.

Η εξεταστέα ύλη των πιο πάνω γραπτών εξετάσεων περιέχεται στο βιβλίο «Κατάρτιση Οδηγών Ταξί - Α' Έκδοση 2012», το οποίο οι υποψήφιοι μπορούν να εφοδιαστούν από βιβλιοπωλεία.

Σημειώνεται ότι οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν υπό την αίρεση ότι κάτι τέτοιο θα επιτρέπεται από το Διάταγμα που θα θεσμοθετεί τα μέτρα για την αποφυγή της εξάπλωσης της πανδημίας Covid-19 κατά το χρόνο της εξέτασης.

(ΕΚ/ΕΙ)