Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-02-2021 11:17

Οδικοί Έλεγχοι που Διεξάγονται από τους Επόπτες Οδικών Μεταφορών

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι συνεχίζονται σε καθημερινή βάση, σε όλες τις επαρχίες, οι έλεγχοι από τους Επόπτες Οδικών Μεταφορών, σε ιδιωτικά οχήματα και κυρίως σε επαγγελματικά οχήματα, όπως φορτηγά, λεωφορεία και ταξί.

Από τους χθεσινούς ελέγχους στην επαρχία Πάφου, που έγιναν σε συνεργασία των Εποπτών Οδικών Μεταφορών όλων των επαρχιών, ελέγχθηκαν 90 ιδιωτικά οχήματα και 40 φορτηγά. Από τους ελέγχους προέκυψαν 23 καταγγελίες, ως ακολούθως:

  • 5 για ταχογράφους,
  • 2 για σπασμένο ανεμοθώρακα,
  • 1 για οδήγηση φορτηγού χωρίς επαγγελματική άδεια,
  • 8 για πλατιά ελαστικά,
  • 1 για οδήγηση διαγραμμένου οχήματος,
  • 1 για οδήγηση μη εγγεγραμμένου φορτηγού,
  • 1 για ακάλυπτο φορτίο,
  • 2 για άδεια κυκλοφορίας,
  • 2 για ληγμένο Πιστοποιητικό Επιθεώρησης (ΜΟΤ).

Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε καθημερινή βάση και οργανώνονται ώστε, όπου γίνονται έλεγχοι, να εμπλέκονται όσο περισσότεροι Επόπτες, από όλες τις επαρχίες, ώστε οι έλεγχοι να καθίστανται καθολικοί και αποτελεσματικοί.

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών συνεχίζει και προγραμματίζει να ενισχύσει και τους οδικούς τεχνικούς ελέγχους, ιδιαίτερα για επαγγελματικά οχήματα, με τη χρήση των κινητών μονάδων τεχνικού ελέγχου που διαθέτει.

ΕΧ/ΕΙ