Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-02-2021 16:35

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αναφορικά με προαγωγές και συνεντεύξεις

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητές της ως ακολούθως: 

(α) Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία και τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία

(β) Συνεντεύξεις Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική, Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση)

(γ) Συνεντεύξεις για προαγωγή στη θέση Βοηθού Διευθυντή Α’ Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης για τη Μηχανική Αυτοκινήτων

 

(ΙΚ/ΣΧ)