Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-02-2021 13:12

Απάντηση της ΕΔΥ σχετικά με δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ»

Η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ανακοινώνει τα εξής σε σχέση με δημοσιεύματα της Εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ»:

Η Επιτροπή κατά τη λήψη των αποφάσεών της εφαρμόζει πιστά τις πρόνοιες της νομοθεσίας και τη Νομολογία που σχετίζεται με τα υπό εξέταση θέματα.  Η απόφαση στην οποία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα της εφημερίδας «ΠΟΛΙΤΗΣ» αφορά πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας για προαγωγή Λειτουργού της Διπλωματικής Υπηρεσίας (α) ο οποίος αθωώθηκε από το Εφετείο σε ποινική υπόθεση για  αδικήματα που έλαβαν χώρα σε χρονικό διάστημα μεταξύ των ετών του 2002 και 2005, για τα οποία μετά την αθωωτική απόφαση ουδέποτε ασκήθηκε πειθαρχική δίωξή του ενώπιον της ΕΔΥ, (β) ο οποίος έκτοτε σ’ όλες τις Υπηρεσιακές του Εκθέσεις αξιολογήθηκε από τους κατά καιρούς προϊσταμένους του ως εξαίρετος και (γ) στον οποίο το κράτος, επί όλων των διακυβερνήσεων, ακόμα και μετά το υπό αναφορά περιστατικό, εμπιστεύτηκε θέση Αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής σε σημαντικές αποστολές της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Η Επιτροπή, σεβόμενη τη νομοθεσία περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, δεν έχει πρόθεση να επεκταθεί περαιτέρω επί του θέματος.

ΕΧ/ΣΧ

Σχετικά Ανακοινωθέντα