Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-02-2021 18:22

Ανακοίνωση Ελεγκτικής Υπηρεσίας σε σχέση με τα προσκόμματα στην ανεξαρτησία της, από την εκτελεστική εξουσία

Πλήρης δικαίωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας από το INTOSAI

Αναφορικά με σημερινή ανακοίνωση της Νομικής Υπηρεσίας, εκφράζουμε την έκπληξη μας από την προσπάθεια αμφισβήτησης της εγκυρότητας του Διεθνούς Οργανισμού Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (INTOSAI), ακόμη και ως προς την ερμηνεία των δικών του αρχών και προτύπων. Η Νομική Υπηρεσία στην απάντησή της προς τον INTOSAI είχε προβάλει τον ισχυρισμό ότι τα γεγονότα διαφοροποιούνται λόγω του Προτύπου του INTOSAI GUID - 5270 (Guideline for the Audit of Corruption Prevention Guide). Όπως ήταν αναμενόμενο, ο INTOSAI απέρριψε το επιχείρημα αυτό, αφού το πρότυπο τούτο πρόδηλα δεν έχει εφαρμογή, ούτε και ερμηνεύεται με τον τρόπο που ισχυρίζεται η Νομική Υπηρεσία.

Η ανακοίνωση του INTOSAI μιλά αφ’ εαυτής. Ο διεθνής αυτός οργανισμός συμμερίζεται τις ανησυχίες της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που προκύπτουν λόγω των περιορισμών που τέθηκαν σχετικά με το δικαίωμά της στην πρόσβαση πληροφοριών, άμεσα, και χωρίς περιορισμό, σε όλα τα απαραίτητα έγγραφά και πληροφορίες, για την ορθή εκπλήρωση των νόμιμων υποχρεώσεων της. Με σαφήνεια ο INTOSAI αναδεικνύει την παραβίαση τριών από τους οκτώ πυλώνες ανεξαρτησίας της Διακήρυξης του Μεξικό, την οποία με τη ψήφο της παρούσας Κυβέρνησης υιοθέτησε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2014 (Ψήφισμα αρ. A/69/228, ημερ. 19.12.2014.), ενώ προηγουμένως είχε υιοθετηθεί και το 2011 (Ψήφισμα αρ. A/66/209, ημερ. 22.12.2011). Τα ψηφίσματα αυτά τονίζουν τη σημασία της διασφάλισης της ανεξαρτησίας των Ανώτατων Ελεγκτικών Ιδρυμάτων στη διαφάνεια, που αποτελεί βασικό εργαλείο πάταξης της διαφθοράς.

Στο Σημείωμα που είχαμε υποβάλει στον INTOSAI την 1η Δεκεμβρίου 2020, ζητούσαμε τα ακόλουθα:

«Οι πιο πάνω σοβαρές παραβιάσεις των αρχών ανεξαρτησίας συνιστούν σοβαρή απειλή για την ανεξαρτησία της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία θεωρεί επιβεβλημένη την παρέμβαση του INTOSAI, το οποίο μέσω του SIRAM θα εξηγήσει στην Κυβέρνηση, την Βουλή και τον Γενικό Εισαγγελέα την αναγκαιότητα τήρησης των αρχών αυτών.»

Τούτο ζητούσαμε. Ο INTOSAI δικαίωσε πλήρως τις θέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας. Αυτό είναι πασιφανές.  

Καλούμε εκ νέου την Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τη στάση της και να επιτρέψει πλέον την απρόσκοπτη διεξαγωγή ελέγχου στο Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Έχουμε ήδη εξηγήσει ότι τούτο σέβεται και τις θέσεις της Νομικής Υπηρεσίας, έστω κι αν διαφωνούμε με αυτές, αφού η Έκθεση μας εκ των πραγμάτων θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του έργου της Ερευνητικής Επιτροπής (7 Ιουνίου 2021).

-------------------------- 

ΕΙ

 

 

Σχετικά Ανακοινωθέντα