Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-02-2021 09:44

Ειδική έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Υφυπουργείου Τουρισμού» που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

 

(ΙΚ/ΣΧ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα