Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-02-2021 15:03

Επικαιροποίηση οδηγιών για επισκέψεις σε Κρατικές, Ιδιωτικές και Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων/Φροντιστές, Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, Δομές 24ωρης φροντίδας ΑΜΕΑ

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, ενημερώνει το κοινό τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψιν τις τελευταίες εξελίξεις της επιδημιολογικής εικόνας που επικρατεί στη χώρα μας, από την 1η Μαρτίου 2021, οι Κρατικές, Ιδιωτικές και Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων/Φροντιστές, Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, Δομές 24ωρης φροντίδας ΑΜΕΑ θα δέχονται επισκέψεις ως ακολούθως:

  • Για κάθε ένοικο θα επιτρέπονται το μέγιστο δύο (2) άτομα από το ίδιο νοικοκυριό ανά επίσκεψη και για κάθε ένοικο θα επιτρέπονται δύο (2) επισκέψεις την εβδομάδα, μετά από εκ των προτέρων τηλεφωνική διευθέτηση με τον ιδιοκτήτη ή/και διαχειριστή ή/και διευθύνον πρόσωπο της Στέγης/Δομής για καθορισμό της ημέρας και ώρας επίσκεψης, καθώς και τη χρονική διάρκεια της παραμονής του επισκέπτη στον χώρο, ώστε να μην υπερβαίνει η επίσκεψη τη μία ώρα.
  • Για τις επισκέψεις θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα προφύλαξης που περιλαμβάνονται στο Πρωτόκολλο για Επισκεπτήρια σε Κρατικές, Ιδιωτικές και Κοινοτικές Στέγες Ηλικιωμένων και Αναπήρων/ Φροντιστές, Κρατικά Ιδρύματα Παιδικής και Εφηβικής Προστασίας, Δομές 24ωρης φροντίδας ΑΜΕΑ που βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας www.mlsi.gov.cy/sws.

Για υποστήριξη ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν µε τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Ευημερίας τα τηλέφωνα των οποίων βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ή με την ηλεκτρονική διεύθυνση central.sws@sws.mlsi.gov.cy.

(ΕΚ/ΣΧ)