Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-02-2021 11:11

Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη προήδρευσε διαδικτυακής συνεδρίας της 20ής Χειμερινής Συνόδου της ΚΣ ΟΑΣΕ

Ολοκληρώθηκαν χθες οι εργασίες της 20ής Χειμερινής Συνόδου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ). Ο βουλευτής κ. Κυριάκος Χατζηγιάννη, Πρόεδρος της Επιτροπής για τη Δημοκρατία, τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Ανθρωπιστικά Θέματα, προήδρευσε διαδικτυακής συνεδρίας της Επιτροπής.

Τη συνεδρία της Επιτροπής προσφώνησαν  η κα Teresa Ribeiro, Εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την Ελευθερία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, η πρέσβης κα Anne Kristie Karlssen, Πρόεδρος της Επιτροπής του ΟΑΣΕ για την Ανθρώπινη Διάσταση και ο κ. Mateo Mecacci, Διευθυντής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR).  

Σε εισαγωγική παρέμβασή του, ο κ. Χατζηγιάννη επεσήμανε ότι οι περιορισμοί στη διακίνηση και οι καταστάσεις έκτακτης ανάγκης που έχουν επιβληθεί σε αριθμό συμμετεχόντων Κρατών του ΟΑΣΕ, επηρέασαν αρνητικά το κοινοβουλευτικό έργο, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στο επίπεδο διακοινοβουλευτικών οργανισμών.

Ο κ. Χατζηγιάννη αναφέρθηκε συνοπτικά στις δραστηριότητες της Επιτροπής που έλαβαν χώρα μέχρι στιγμής στη διάρκεια της πανδημίας,όπως διαδικτυακό σεμινάριο, με θέμα το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάγκη διατήρησης του δημοκρατικού ελέγχου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, καθώς και διαδικτυακή συζήτηση, με θέμα τις προκλήσεις στη σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή στις  ποικιλόμορφες κοινωνίες συνεπεία της πανδημίας του Covid-19.

Όσον αφορά σε θέματα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ζώνες συγκρούσεων, ο κ. Χατζηγιάννη τόνισε την ανάγκη διασφάλισης ανθρωπιστικής προστασίας στις περιοχές που πλήττονται από τη σύγκρουση για το Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

Αναφερόμενος στην πολυδιάστατη δράση της Επιτροπής, ο κ. Χατζηγιάννη σημείωσε ιδιαίτερα τον σημαντικό αριθμό επαφών με αξιωματούχους διαφόρων χωρών και των πολλών ανακοινώσεων που εξέδωσε το Προεδρείο της για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλες προκλήσεις που άπτονται της ανθρώπινης διάστασης, στην περιοχή του ΟΑΣΕ. Οι δράσεις αυτές, ανέφερε ο κ. Χατζηγιάννη, στοχεύουν στο να υπενθυμίζουν και να υπογραμμίζουν την ανάγκη τήρησης από τα συμμετέχοντα Κράτη του Οργανισμού των ειλημμένων δεσμεύσεών τους, ιδιαίτερα στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όσον αφορά στον αντίκτυπο της πανδημίας Covid-19 στη δημοκρατία και στις εκλογές, ο κ. Χατζηγιάννη ανέφερε ότι πολλά από τα συμμετέχοντα Κράτη του ΟΑΣΕ απέτυχαν να τηρήσουν αποδεκτά όρια περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Επεσήμανε δε ότι  η πανδημία είχε ως συνέπεια τον περιορισμό των πολιτικών ελευθεριών σε μεγάλη κλίμακα, οξύνοντας περαιτέρω προϋπάρχουσες τάσεις μη ανεκτικότητας και λογοκρισίας των διαφωνούντων. Ο κ. Χατζηγιάννη υπογράμμισε, τέλος, ότι οι βουλευτές οφείλουν εκπροσωπούν αποτελεσματικά τους πολίτες που τους εξέλεξαν.

------------------------- 

ΕΙ