Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-02-2021 11:22

*** ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΟ*** Σχόλια και παρατηρήσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού αναφορικά με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, σε σχέση με την Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για το Υφυπουργείο Τουρισμού, που δόθηκε στη δημοσιότητα χθες, δημοσιεύει Έκθεση με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του Υφυπουργείου Τουρισμού επί του θέματος.

(ΕΙ)