Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-02-2018 13:04

Υπογράφηκε το συμβόλαιο για την ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Πάνω Λευκάρων – Α’ Φάση, από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 υπογράφτηκε το κατασκευαστικό Συμβόλαιο για το Έργο «Ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του Δήμου Πάνω Λευκάρων – Α’ Φάση».

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία. Ο προϋπολογισμός του Έργου καλύπτεται κατά 35,3% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), κατά 31,3% από την Κυπριακή Δημοκρατία και κατά 33,3% από τον Δήμο Πάνω Λευκάρων. Το ποσό του Συμβολαίου για το Έργο ανέρχεται στα  €449.706,40 συν ΦΠΑ.

Η έναρξη των εργασιών αναμένεται να γίνει άμεσα και το Έργο θα υλοποιηθεί σε δέκα μήνες, ενώ θα ακολουθήσει μια 12μηνη περίοδος ευθύνης για ελαττώματα. Οι εργασίες επικεντρώνονται στην κεντρική περιοχή των Πάνω Λευκάρων (παρά τω Δημαρχείο) και αφορούν ως επί το πλείστον, τους δύο εμπορικούς δρόμους της περιοχής.

Στο πλαίσιο του Έργου θα γίνει αφαίρεση της ασφάλτου υπογειοποιήσεις όλων των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων, κατάλληλη δαπεδόστρωση με λιθόστρωτο οδόστρωμα και πλακόστρωτα πεζοδρόμια με τη χρήση της τοπικής πέτρας, φυτεύσεις, καθώς και προσθήκη κατάλληλου αστικού εξοπλισμού και φωτισμού. Οι παρεμβάσεις αναμένεται να συμβάλλουν στη διατήρηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα και να τονώσουν το τουριστικό προϊόν και την οικονομία της περιοχής.

Το σχετικό συμβόλαιο υπέγραψαν εκ μέρους της Κυβέρνησης η Διευθύντρια του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κα Αθηνά Αριστοτέλους και εκ μέρους της Κατασκευάστριας Εταιρείας «S&A Power Land Construction Ltd.», που είναι ο επιτυχών προσφοροδότης, ο κ. Σωκράτης Χαραλάμπους, στην παρουσία του Δημάρχου Λευκάρων κ. Σοφοκλή Σοφοκλέους.


Σημειώνεται ότι το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως έχει οριστεί ως Δικαιούχος στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 κάτω από το Μέτρο  7: «Βασικές Υπηρεσίες και ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές».

--------------------------

6/2/2018
ΜΛ/ΕΙ