Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-03-2021 09:44

Σε πρόσληψη νομικών συμβούλων καθορισμένης διάρκειας για ταχύτερο χειρισμό των αιτήσεων ασύλου ενώπιον των Δικαστηρίων, προχωρεί η Νομική Υπηρεσία

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην πρόσληψη 24 δικηγόρων που θα απασχολούνται ως νομικοί σύμβουλοι, ώστε να επιτευχθεί ταχύτερος χειρισμός των υποθέσεων των αιτητών διεθνούς προστασίας ενώπιον των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας, προχώρησε την Δευτέρα 1η Μαρτίου 2021, η Νομική Υπηρεσία.

Η εργοδότηση των νομικών συμβούλων καθώς και πέντε ατόμων που θα προσφέρουν υποστήριξη, έχει τη μορφή της μίσθωσης υπηρεσιών για διάρκεια ενός έτους και κατέστη εφικτή μέσω της Συμφωνίας Επιδότησης που υπεγράφη μεταξύ της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Επείγουσας Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Grant Agreement home/2019/amif/emas/0122). Βάσει της Συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχορηγεί το έργο κατά 90%, με ποσό ύψους €1,024,836.16.

Το έργο κρίνεται ως ιδιαζούσης σημασίας για τη Δημοκρατία, αφού αποσκοπεί στην επίτευξη ταχύτερης εκδίκασης του μεγάλου αριθμού των υποθέσεων αιτητών διεθνούς προστασίας που εκκρεμούν ενώπιον των Δικαστηρίων της Δημοκρατίας.

Η Νομική Υπηρεσία εκφράζει ευχαριστίες προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον εκπρόσωπό της στην Κύπρο κ. Ιερόθεο Παπαδόπουλο, για τη συνεισφορά και τη στήριξη.

(MΛ)