Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

01-03-2021 17:54

Συνάντηση του Προέδρου της Βουλής Δρ. Αδάμου Αδάμου με τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Κύπρο

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Δρ. Αδάμος Αδάμου δέχθηκε σήμερα τον Πρέσβη της Γεωργίας στην Κύπρο κ. Temur Kekelidze.

Αναφερόμενος στις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά στο κυπριακό πρόβλημα και στην επικείμενη άτυπη Διάσκεψη για το Κυπριακό, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, στη Γενεύη, μεταξύ 27-29 Απριλίου 2021, ο Δρ. Αδάμου εξέφρασε απογοήτευση για τις διχοτομικές θέσεις που προβάλλει η τουρκική πλευρά. Τέτοιες θέσεις, τόνισε, αντίκεινται στα σχετικά Ψηφίσματα του ΟΗΕ και εκφεύγουν του συμφωνημένου πλαισίου λύσης για το Κυπριακό και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Ο Πρόεδρος της Βουλής στηλίτευσε τις κλιμακούμενες προκλήσεις της τουρκικής πλευράς, περιλαμβανομένου του ανοίγματος της περίκλειστης περιοχής της Αμμοχώστου, τονίζοντας ότι οι ενέργειες αυτές πλήττουν καίρια τις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών στο Κυπριακό.

Ο Γεωργιανός Πρέσβης επαναβεβαίωσε τη στήριξη της χώρας του στις προσπάθειες για επίτευξη λύσης στο κυπριακό πρόβλημα.

Υπογραμμίστηκαν, εκατέρωθεν, οι πολύ καλές σχέσεις που συνδέουν την Κύπρο και τη Γεωργία, στη βάση κοινών θρησκευτικών και πολιτιστικών δεσμών και την κοινή βούληση των δύο χωρών και των Κοινοβουλίων τους για περαιτέρω ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, μέσω ενισχυμένων διακοινοβουλευτικών ανταλλαγών, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Αντηλλάγησαν, τέλος, απόψεις για την κατάσταση σε σχέση με την πανδημία Covid-19 και την εξέλιξη του προγράμματος εμβολιασμού στις δύο χώρες.

(ΕΙ)