Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-03-2021 08:51

Ανακοίνωση Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ενημερώνει το κοινό ότι από τις 3 μέχρι και τις 5 Μαρτίου 2021, δεν θα εκδίδονται διαβατήρια με τη διαδικασία ταχείας έκδοσης, λόγω της μετακίνησης της μονάδας εκτύπωσης διαβατηρίων στα νέα κτήρια του Τμήματος.

Απολογίες προς το κοινο για οποιαδήποτε ταλαιπωρία τυχόν προκληθεί.

 

(ΕΦυς)