Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-03-2021 11:18

Συμμετοχή του Υφυπουργού Έρευνας σε Διάσκεψη των υπουργών Έρευνας της ΕΕ

Καθοριστικός ρόλος του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στην επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης 

Προώθηση συνεργειών για υλοποίηση διασυνοριακών έργων και δράσεων 

Σε τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας για θέματα Έρευνας, υπό την Πορτογαλική Προεδρία, εκπροσώπησε την Κύπρο ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος. Επίκεντρο της συζήτησης αποτέλεσε η σημαντική συμβολή του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) για την περαιτέρω ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) αλλά και για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και την τόνωση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταγράφηκε σύγκλιση απόψεων όσον αφορά την ανάγκη όπως οι επενδύσεις και οι μεταρρυθμίσεις στα συστήματα έρευνας και καινοτομίας αποτυπώνονται δεόντως στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας που εκπονούνται από τα κράτη μέλη. Οι υπουργοί συμφώνησαν ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι έξυπνες επενδύσεις στο πλαίσιο των εθνικών αυτών σχεδίων θα πρέπει να επικεντρώνονται στους πλέον ελπιδοφόρους τομείς, όπως το ανανεώσιμο υδρογόνο, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και η κβαντική υπολογιστική, η τεχνητή νοημοσύνη, τα διαστημικά συστήματα και οι κόμβοι καινοτομίας. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της επιτάχυνσης της εισαγωγής καινοτόμων λύσεων στην αγορά μέσω της στήριξης και της διευκόλυνσης της πρόσβασης των νεοφυών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η ανάπτυξη συνεργειών, ως προς την υλοποίηση διασυνοριακών έργων και δράσεων στα πλαίσια του RRF με αξιοποίηση και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων όπως ο Ορίζοντας Ευρώπη και τα Διαρθρωτικά Ταμεία, καθώς και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο  ΕΧΕ, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις πανευρωπαϊκές υποδομές, τους ανθρώπινους πόρους, τη διακρατική συνεργασία και την ανοικτή επιστήμη, θεωρούνται κομβικής σημασίας για την ενίσχυση της αναπτυξιακής προοπτικής των κρατών μελών και της ΕΕ στο σύνολό της.

Ο κ. Κόκκινος, σε παρέμβασή του, τόνισε την ανάγκη συντονισμού δράσεων και επενδύσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για μία βιώσιμη, ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, ενδυνάμωση του επιχειρείν με έμφαση στο οικοσύστημα των ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, και διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας της ΕΕ. Αναφέρθηκε, επίσης, στη δρομολόγηση ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος για την πράσινη μετάβαση, στη βάση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, δηλώνοντας πως «Το πρόγραμμα αναμένεται να χρηματοδοτήσει έργα υψηλής τεχνολογικής ετοιμότητας τα οποία θα αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής και θα στοχεύουν στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και στήριξη της κυκλικής οικονομίας».

ΕΧ/ΣΧ