Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

02-03-2021 13:51

Ανακοινώσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας αναφορικά με διορισμούς και προαγωγές

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν τις αρμοδιότητές της ως ακολούθως:

1. Προαγωγές Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης (Μέση Γενική Εκπαίδευση).

2. Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Α’ Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για την Πληροφορική/Επιστήμη Η.Υ.

3. Διορισμός με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση).

(ΜΓ/ΕΙ)