Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-03-2021 14:02

Απολογισμός Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ 2013 -2021 – Δημόσια Διαβούλευση για την Εκπόνηση Στρατηγικής για τον Εθελοντισμό και την Ενεργό Πολιτότητα

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννης Γιαννάκη, παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου στο Προεδρικό Μέγαρο, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, την έναρξη της Δημόσιας Διαβούλευσης για την εκπόνηση της Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό 2021 – 2023. Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2021, και  να υποβληθεί από τον Επίτροπο για έκκριση και εφαρμογή.

Η Διαβούλευση θα βασιστεί στο μέχρι τώρα σημαντικό έργο το οποίο υλοποιήθηκε από τον Επίτροπο Εθελοντισμού τα τελευταία οκτώ χρόνια. Σύμφωνα με τον Aπολογισμό 2013-2021, τον οποίο παρουσίασε στη Διάσκεψη, και με την επιβεβαίωση Διεθνών Οργανισμών, όπως τα Ηνωμένα Έθνη – Τομέας Εθελοντισμού,  Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Συμβούλιο της Ευρώπης, η Κύπρος είναι μια από τις λίγες χώρες η οποία έχει ολοκληρωμένο και καινοτόμο πλαίσιο στρατηγικής για τον Τρίτο Τομέα, ο οποίος ενσωματώνει τους πυλώνες  του Εθελοντισμού, την Ενεργό Πολιτότητα, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών.

Το μέχρι τώρα έργο του Γραφείου συμπεριλαμβάνει τα ακόλουθα:

  • Ανάδειξη του εθελοντισμού ως εργαλείο προσωπικής ανάπτυξης και ως το καλύτερο εργαλείο πρόληψης ενάντια στις εξαρτησιογόνες ουσίες και την παραβατικότητα.
  • Εκσυγχρονισμό νομοθεσιών με έμφαση στην οικονομική διαφάνεια και χρηστή διοίκηση, συμμετοχή  σε Κοινοβουλευτικές Επιτροπές της Βουλής συμβάλλοντας στη βελτίωση νομοθεσιών και υποβάλλοντας εισηγήσεις, θεσμοθέτηση από το Υπουργικό Συμβούλιο της Διακήρυξης των «Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών», την «Χάρτα του Ενεργού Πολίτη» και το «Έγγραφο Πολιτικής της Κοινωνίας των Πολιτών», δημιουργία υποδομών όπως το καινοτόμο «Σπίτι του Εθελοντή», τη δημιουργία του  Παγκύπριου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Ανθρωπιστικής Βοήθειας, το οποίο αξιοποιείται σε έκτακτες καταστάσεις. Δημιουργία  του πρωτοκόλλου διαχείρισης εθελοντών, με το οποίο παρέχεται ασφάλιση στους εθελοντές καθιστώντας την Κύπρο ως μια από τις λίγες χώρες η οποία παρέχει την ασφάλιση αυτή, εκδίδει πρωτόκολλα, διοργανώνει διαδικτυακές εκπαιδεύσεις εθελοντών, και όταν χρειάζεται παραχωρεί και τον αναγκαίο εξοπλισμό.
  • Λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμα «ΠΡΟΣΦΕΡΩ» – www.prosfero.com.cy, η οποία δίνει δωρεάν πρόσβαση σε ΜΚΟ, για να μπορέσουν να δημιουργήσουν ένα διαδραστικό μέσο επικοινωνίας με τους πολίτες.
  • Εκστρατεία με την προβολή βίντεο με έμφαση στις δυνατότητες που δίνει ο εθελοντισμός, ιδιαίτερα στη νέα γενιά, στην ενδυνάμωση της προσωπικής ανάπτυξης με νέες δεξιότητες και γνώσεις, αλλά και ως το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης ενάντια στα ναρκωτικά, αλκοολισμό και καταπολέμηση της παραβατικότητας. Θεσμοθετήθηκαν με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου οι Δημόσιες Διαβουλεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, διοργανώνοντας τρεις διαβουλεύσεις με τη συμμέτοχη πέραν των 300 Οργανώσεων. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου καθιερώθηκε η «Ημέρα του Πολίτη» και στο πλαίσιο αυτό, διοργανώνουμε το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο, δίνοντας την ευκαιρία σε πολίτες, με έμφαση στη νέα γενιά, να παρακολουθήσουν τη λειτουργία και τον τρόπο λήψης αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και ακολούθως να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις εισηγήσεις και απόψεις τους στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς και τους Υφυπουργούς.
  • Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, προωθείται η αναγνώριση της «Μη Τυπικής και Άτυπης Μάθησης»,δηλαδή οι δεξιότητες και οι γνώσεις οι οποίες αποκτώνται στον ελεύθερο χρόνο και στον εθελοντισμό. Σχεδιάστηκε το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς για την ενεργό πολιτότητα και τον εθελοντισμό, το οποίο ενδυναμώνει τις προσπάθειες εφαρμογής βιωματικών δράσεων για τον εθελοντισμό στα σχολεία. Καθιερώθηκαν σε ετήσια βάση τα βραβεία Ενεργού Πολίτη, με στόχο την επιβράβευση, ενθάρρυνση αλλά και ανάδειξη  πρωτοβουλιών και των επιτευγμάτων πολιτών.
  • Ενισχύθηκαν  συνεργασίες και υπογράφηκαν μνημόνια με Πανεπιστήμια, με την Εθνική Φρουρά, τον Φορέα Ελέγχου Διαφήμισης και με άλλους φορείς. Σε συνεργασία με το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) έγινε η έκδοση του «Οδηγού Εταιρικού Εθελοντισμού για την υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης». Σε συνεργασία με τη Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου διεξήχθηκαν δύο έρευνες για να καταγραφούν τα επίπεδα του εθελοντισμού στον τόπο μας για το 2015 και  το 2017.
  • Φιλοξενήθηκε με επιτυχία τη διοργάνωση του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου «Act for Heritage» στη Λευκωσία, στις 24-26/10/19, με πρωτοβουλία του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ και του Υπουργείου Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο πραγματοποιήθηκαν δυο επισκέψεις στις Βρυξέλλες, με συναντήσεις με αρμόδιους Επίτροπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και επίσκεψη στο Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η αντιμετώπιση της πανδημίας ανέδειξε, για ακόμα μια φορά, τον σημαντικό ρόλο του Εθελοντισμού, όταν αυτός λειτουργεί σωστά και οργανωμένα, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν πάνω από 8,000 δράσεις από εκατοντάδες εθελοντές.

Η συμβολή του εθελοντισμού στην πανδημία και ο τρόπος διαχείρισής της, είχε ως αποτέλεσμα η Κύπρος να  παραλάβει συγχαρητήριες επιστολές από τα Ηνωμένα Έθνη (UN Volunteers) και αρμόδιων Επιτρόπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρακτική της Κύπρου στη διαχείριση της εθελοντικής προσφοράς αναδείχθηκε ως Ευρωπαϊκή Καλή Πρακτική.

Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι σε Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης αναφέρεται ότι ο θεσμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ συμβάλλει στη διαφάνεια και στη χρηστή διοίκηση των ΜΚΟ στην Κύπρο.

Για ακόμα μια φορά, η  κυπριακή  κοινωνία ανταποκρίθηκε άμεσα στη στήριξη του λάου του Λιβάνου μετά τη φονική έκρηξη, με την άμεση κινητοποίηση της κυπριακής κοινωνίας και όλων των φορέων, και σε συνεργασία του Γραφείου με το Υπουργείο Εξωτερικών, στάλθηκαν σχεδόν 300 τόνοι ξηράς τροφής.

Εφαρμόστηκε το εθελοντικό πρόγραμμα για την πρόληψη των πυρκαγιών «Ο Παρατηρητής των Δασών και της Υπαίθρου» το οποίο ενεργοποιεί εθελοντές μέσω οργανώσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους για ενίσχυση της παρατήρησης στα θέματα πρόληψης πυρκαγιών.

Ο ρόλος των Τοπικών Αρχών είναι εξίσου σημαντικός στην ενδυνάμωση του τρίτου τομέα σε τοπικό επίπεδο. Η δημιουργία του Γραφείου Ενεργού Πολίτη και Εθελοντισμού από τον Δήμο Στροβόλου και ακολούθως του Δήμου Αθηένου αναδεικνύει το σημαντικό ρόλο των Τοπικών Αρχών.

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση, ο Επίτροπος ανάφερε τα επόμενα σχέδια του Γραφείου, τα οποία θα συμπεριληφθούν στη Στρατηγική για την Ενεργό Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό, με τη δημιουργία του «Σπιτιού του Εθελοντή» στην περιοχή Σαϊτά και στην Κοφίνου, στη διοργάνωση ευρωπαϊκού συνεδρίου για την Ενεργό Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό στο τέλος του 2021, τη δημιουργία διαδικτυακής ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης. Στον τομέα της εκπαίδευσης και σε συνεργασία με το παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τον Σεπτέμβριο του 2021, θα εφαρμοστεί καινοτόμο πρόγραμμα για τους 17 Στόχους Βιώσιμης.

Θα μπορούν οργανωμένα σύνολα και σχετικά με το θέμα φορείς να υποβάλλουν τις εισηγήσεις και τις απόψεις τους με βάση τα σχετικά έγραφα στην ιστοσελίδα του Γραφείου:

http://www.volunteercommissioner.gov.cy/volunteer/volunteercommissioner.nsf/all/8DD468F8B45FEE42C225867D0039CB18?opendocument

Η αξία του εθελοντισμού αναγνωρίζεται διαχρονικά και είναι ανεκτίμητη. Γι αυτό τον λόγο, η Κύπρος σχεδίασε ένα ολοκληρωμένο πλάνο στρατηγικής, μετασχηματίζοντας τον τρίτο τομέα και ενισχύοντας με σύγχρονες και ολοκληρωμένες πολιτικές.

(EK/ΕΙ)