Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-03-2021 14:47

Απασχόληση - Εθνικοί Λογαριασμοί: 4ο τρίμηνο 2020 (προκαταρκτική εκτίμηση)

Το σύνολο των εργαζομένων που απασχολούνταν κατά το 4ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζεται στα 442.271 άτομα, εκ των οποίων 392.697 είναι υπάλληλοι και 49.574 αυτοαπασχολούμενοι.

Συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, η συνολική απασχόληση για το 4ο τρίμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 1,3%. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), Μεταφορών και Αποθήκευσης (NACE H), Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE N), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R) και Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (NACE S).

Οι πραγματικές ώρες εργασίας για το 4ο τρίμηνο του 2020 υπολογίζονται στις 190.615 χιλιάδες, με ποσοστό μείωσης 6,3% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019. Οι σημαντικότερες ποσοστιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στους τομείς των Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (NACE I), Μεταφορών και Αποθήκευσης     (NACE H), Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (NACE N), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (NACE R) και Άλλων Δραστηριοτήτων Παροχής Υπηρεσιών (NACE S).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Εθνικοί Λογαριασμοί ή να επικοινωνούν με τον κ. Δαμιανό Δαμιανού: τηλ:+35722602239, ηλεκτρ. ταχ.: ddamianou@cystat.mof.gov.cy

(ΕΚ/ΣΧ)