Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-03-2021 11:29

Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Neotours Ltd, στον Δήμο Αγίας Νάπας

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης της Εταιρείας Neotours Ltd (ΑΜΧ/0211-0212/2017), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικιστική ανάπτυξη και αλλαγή χρήσης της σε ξενοδοχείο 2 αστέρων (53 υπνοδωματίων / 110 κλινών) με κολυμβητική δεξαμενή, στo τεμάχιο αρ. 2, του Φ/Σχ. 1-2910-3740, Τμήμα 13, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στην Επαρχία Αμμοχώστου. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας, την Τετάρτη 17/03/2021, η ώρα 09.30 – 11.30 π.μ., στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Μεγάρου Αγίας Νάπας (αρ. τηλ.: 23816305), όπου θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου, για σκοπούς αποφυγής της εξάπλωσης της νόσου COVID-19. Σημειώνεται ότι, στις 08.45 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψη στον χώρο της ανάπτυξης.  

(ΜΓ/ΕΧΡ)