Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-03-2021 14:48

Δημόσια Ακρόαση Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων για σκοπούς εξέτασης της αίτησης για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στον Δήμο Αγίας Νάπας

Το Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί Δημόσια Ακρόαση για σκοπούς εξέτασης της αίτησης των κ.κ. Παναγιώτη Στέφεν Νικολάου, Κορνήλιου Νικολάου, Έμμας Ελένης Νικολάου και Μιχαήλ Νικολάου (για Α/φούς Ιακώβου Λτδ) (ΑΜΧ/589/2018), η οποία αφορά χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών της Δήλωσης Πολιτικής Αγίας Νάπας, για δημιουργία εργοστασίου παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος (Βιομηχανική Ανάπτυξη Κατηγορίας Α), στo τεμάχιο αρ. 409, του Φ/Σχ. . --/2-285-372, Τμήμα 5, στον Δήμο Αγίας Νάπας, στη Επαρχία Αμμοχώστου. Η αίτηση υποβλήθηκε με βάση τις πρόνοιες του Άρθρου 26(2) και 26(3) του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Τροποποιητικού) Νόμου 142(Ι)/99 και των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών του 1999 (Κ.Δ.Π. 309/99).

Η Δημόσια Ακρόαση, η οποία αποτελεί μορφή δημόσιου διαλόγου και διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, αποσκοπεί στη διασφάλιση συνθηκών διαφάνειας και δημοκρατικότητας στη διαδικασία εξέτασης της αίτησης.

Η διενέργεια της ακρόασης στοχεύει κυρίως στην πληρέστερη και πλέον ακριβή ενημέρωση του Συμβουλίου Μελέτης Παρεκκλίσεων, έτσι ώστε το όργανο αυτό να μπορεί να καταλήξει σε μια ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η Δημόσια Ακρόαση είναι ανοικτή για το κοινό και θα πραγματοποιηθείκατόπιν ειδικής έγκρισης του Υπουργού Υγείας,την Τετάρτη 17/03/2021, η ώρα 12.15 μ., στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δημοτικού Μεγάρου Αγίας Νάπας (αρ. τηλ. 23816305), όπου θα τηρηθούν όλες οι οδηγίες του σχετικού υγειονομικού πρωτοκόλλου, για σκοπούς αποφυγής της εξάπλωσης της νόσου COVID – 19. Σημειώνεται ότι, στις 11.30 π.μ., θα προηγηθεί επίσκεψηστο χώρο της ανάπτυξης.  

 

(ΙΚ/ΕΧΡ)