Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-03-2021 14:49

Έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης για το προσχέδιο του «Περί Φαρμακούχων ζωοτροφών και Ενδιάμεσων Προϊόντων Νόμου του 2021»

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος γνωστοποιούν την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης για το σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ο περί Φαρμακούχων ζωοτροφών και Ενδιάμεσων Προϊόντων (παρασκευή, διάθεση στην αγορά και χρήση Εφαρμοστικές διατάξεις) Νόμος του 2021». 

Η διαβούλευση θα διεξαχθεί αποκλειστικά γραπτώς και ως εκ τούτου καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι όπως μέχρι και τις 24/03/2021 αποστείλουν γραπτώς ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου director@vs.moa.gov.cy και ΕPetrou@vs.moa.gov.cy τις όποιες τυχόν απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους επί του κειμένου του σχεδίου του Νόμου. 

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως στις απόψεις, σχόλια και εισηγήσεις τους αναφέρουν ως θέμα της επιστολής τους «Ο περί Φαρμακούχων Zωοτροφών και Ενδιάμεσων Προϊόντων Νόμος του 2021».

Το προσχέδιο του Νόμου μπορεί να ανακτηθεί από την ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, στην αρχική σελίδα ή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/FB9741DA48F6FB32C225868B0032297B?OpenDocument 

(ΜΑΚ)