Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-03-2021 10:42

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής διοργανώνει εναρκτήρια εκδήλωση ενημέρωσης για το πρόγραμμα Horizon Europe

Εναρκτήρια εκδήλωση για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ.

To πρόγραμμα Horizon Europe, με συνολικό προϋπολογισμό που αγγίζει τα 95,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2021-27, αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Ως η κορωνίδα των προγραμμάτων Ε&Κ της ΕΕ, παρέχει υποστήριξη στην επιστημονική και επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης, ώστε να εργαστούν προς την εύρεση καινοτόμων λύσεων στα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας, προωθώντας, παράλληλα, τις πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ και φιλοδοξώντας να συμβάλει καταλυτικά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου μέλλοντος για τις επόμενες γενιές.

Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα έχει ως στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ, στην αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) και στη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί. Αποσκοπεί στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με έξι βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες που αφορούν  στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στον ψηφιακό μετασχηματισμό των κοινωνιών και της οικονομίας, στην ευημερία και ασφάλεια των πολιτών, καθώς και στην προστασία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Tο πρόγραμμα παρέχει πληθώρα ευκαιριών για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα στην Κύπρο, καθώς και για το κοινό ευρύτερα, συνεχίζοντας τη μεγάλη επιτυχία του προγράμματος Horizon 2020.

Η εκδήλωση  σηματοδοτεί την επίσημη έναρξη του προγράμματος στην Κύπρο και συγκεντρώνει  ομιλητές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το εθνικό οικοσύστημα Ε&Κ, ενώ περιλαμβάνει, επίσης, παρεμβάσεις πολιτικών και κυβερνητικών αξιωματούχων. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση θα δώσει μια συνολική εικόνα του προγράμματος, δίνοντας έμφαση στους κύριους πυλώνες, στα νέα στοιχεία που υιοθετούνται και στους παράγοντες–κλειδιά για επιτυχία. Επίσης, μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς χάραξης πολιτικής θα αναδειχθούν τα ζητήματα της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσω των ευκαιριών που προσφέρει το νέο πρόγραμμα.

Στην εκδήλωση θα δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης για τις διαθέσιμες υπηρεσίες που θα παρέχονται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) για την υποστήριξη των αιτητών και δικαιούχων του προγράμματος Horizon Europe.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής. Για ηλεκτρονικές εγγραφές, πατήστε εδώ: https://bit.ly/3rCpc18

Διοργανωτής: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συντονιστής: IMH

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: https://bit.ly/3bUpfjB

Τηλέφωνο: 22505555

Email: events@imhbusiness.com

 

(ΙΚ/ΣΧ)