Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-03-2021 10:23

Συμμετοχή Υφυπουργού Έρευνας στη διαδικτυακή εκδήλωση DIGITAL DAY 2021

Ψηφιακή Ημέρα 2021: χώρες της ΕΕ δεσμεύονται να αναλάβουν κοινές ψηφιακές πρωτοβουλίες για την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης

Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κ. Κυριάκος Κόκκινος, συμμετείχε στη διαδικτυακή εκδήλωση Ψηφιακή Ημέρα 2021 (Digital Day 2021), η οποία διοργανώθηκε στις 19 Μαρτίου 2021 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με την πορτογαλική Προεδρία, με οικοδεσπότη τον κ. Τιερί Μπρετόν, Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την εσωτερική αγορά. Η Ψηφιακή Ημέρα 2021 συγκέντρωσε τους αρμόδιους υπουργούς ψηφιακής πολιτικής και καινοτομίας της ΕΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διευθυντικά στελέχη του κλάδου και διάφορους άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ενώ αντικείμενο των συζητήσεων αποτέλεσαν οι υφιστάμενες και μελλοντικές προκλήσεις των ψηφιακών τεχνολογιών και η ανάγκη κοινής και συντονισμένης αντιμετώπισής τους.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, οι υπουργοί υπέγραψαν τρεις διακηρύξεις αναφορικά στην καταβολή κοινών προσπαθειών και τη συγκέντρωση πόρων για την προώθηση της διεθνούς συνδεσιμότητας, στην παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη καθαρών ψηφιακών τεχνολογιών και στη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος για τις νεοφυείς και τις επεκτεινόμενες επιχειρήσεις. Οι απτές αυτές δεσμεύσεις μεταξύ των κρατών μελών θα συμβάλουν στην επιτάχυνση του πράσινου και του ψηφιακού μετασχηματισμού της Ευρώπης και θα στηρίξουν το όραμα και τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας της Ευρώπης. Σύμφωνα με τον Τιερί Μπρετόν, Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς: «Η Ψηφιακή Ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο που επιτρέπει στα κράτη να συσπειρώνονται γύρω από βασικούς ψηφιακούς στόχους. Οι νέες δεσμεύσεις που ανέλαβαν σήμερα τα κράτη μέλη δείχνουν επίσης την αποφασιστικότητά μας να συνεργαστούμε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αναλάβουμε έναν πιο ηγετικό ρόλο στον ψηφιακό τομέα έως το 2030».

Στην παρέμβασή του κατά τη διάρκεια συζήτησης αναφορικά στις ευρωπαϊκές πύλες δεδομένων, ο κ. Κόκκινος δήλωσε ότι η Κύπρος, ως νησιωτικό κράτος μέλος στην περιφέρεια της ΕΕ, είναι αποφασισμένη να ενισχύσει τη συνδεσιμότητά της με την ηπειρωτική Ευρώπη (καθώς και τους εταίρους της στην ανατολική Μεσόγειο), μέσω ανθεκτικών υποβρυχίων καλωδίων και δορυφόρων υψηλής χωρητικότητας, λειτουργώντας ως περιφερειακή πύλη δεδομένων μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, Αραβικού κόσμου και Ασίας. Ως εκ τούτου, η αύξηση και η διασφάλιση της υποβρύχιας συνδεσιμότητας και η επέκταση της διαστημικής ασφαλούς συνδεσιμότητας αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες για τη χώρα. Ειδικότερα, τα υποβρύχια καλώδια είναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διατηρηθεί η εκθετική αύξηση του όγκου της διαδικτυακής κίνησης και να διασφαλιστεί η ασφάλεια, η σταθερότητα και η ανθεκτικότητα του ανοικτού διαδικτύου, βασικού πυλώνα μίας δυναμικής ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας. Ο Υφυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη δέσμευση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RFF) για την υλοποίηση ενός πολυκρατικού διασυνοριακού έργου στον τομέα της συνδεσιμότητας υποβρυχίων καλωδίων.

Το απόγευμα της Ψηφιακής Ημέρας 2021 ακολούθησε εκδήλωση αφιερωμένη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις για την οικοδόμηση μιας πιο συνδεδεμένης, ανταγωνιστικής και βιώσιμης Ευρώπης.

Αναλυτικότερα οι διακηρύξεις που υπογράφηκαν αφορούν:

TheEuropeanDataGatewaysDeclaration

27 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Ευρωπαϊκοί δίαυλοι δεδομένων ως βασικό στοιχείο της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ», με την οποία δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνδεσιμότητα μεταξύ της Ευρώπης και των εταίρων της στην Αφρική, την Ασία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Γειτονίας και τη Λατινική Αμερική. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα επίγεια και υποβρύχια καλώδια, τους δορυφόρους και τις συνδέσεις δικτύου με στόχο μια αυξημένη και ασφαλή ανταλλαγή δεδομένων. Η ΕΕ διαθέτει ήδη ισχυρά πρότυπα προστασίας δεδομένων και εσωτερική συνδεσιμότητα υψηλής ποιότητας. Με τη βελτίωση των παγκόσμιων δικτύων συνδεσιμότητάς της, η ΕΕ μπορεί να καταστεί ένα παγκόσμιο, ασφαλές και ευέλικτο κέντρο δεδομένων.

EU Start-up Nations Standard of Excellence Declaration

25 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Πρότυπο Χωρών της ΕΕ για Νεοφυείς Επιχειρήσεις», η οποία έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι όλες οι ευρωπαϊκές νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις θα επωφελούνται από τις βέλτιστες πρακτικές που θα υιοθετούνται από επιτυχημένα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, εντόπισε ορισμένες βέλτιστες πρακτικές που συμβάλλουν σε ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την ανάπτυξη. Σε αυτές περιλαμβάνονται η εξέταση των αιτήσεων θεώρησης από ενδιαφερόμενους υψηλής εξειδίκευσης από τρίτες χώρες· η φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών· και η αύξηση των ιδιωτικών κεφαλαίων και της διαφοροποίησής τους. Στόχος είναι οι πρακτικές αυτές να καταστούν ο γενικός κανόνας, με κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ΕΕ σε μια βιώσιμη, ψηφιακή και ανθεκτική οικονομία.

The Declaration on a Green and Digital Transformation of the EU

26 ευρωπαϊκές χώρες υπέγραψαν τη διακήρυξη με τίτλο «Πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός της ΕΕ» για την επιτάχυνση της χρήσης πράσινων ψηφιακών τεχνολογιών προς όφελος του περιβάλλοντος. Τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν για να επιταχύνουν την εγκατάσταση και την ανάπτυξη προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως τα δίκτυα 5G και 6G, οι οπτικές ίνες, η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και το διαδίκτυο των πραγμάτων, ως βασικών λύσεων για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και την προώθηση της πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης σε τομείς προτεραιότητας, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, η μεταποιητική βιομηχανία, ο κλάδος των αγροδιατροφικών προϊόντων και ο κατασκευαστικός κλάδος. Άλλοι τομείς δράσης περιλαμβάνουν την προώθηση του «πράσινου νέφους», της τεχνητής νοημοσύνης και των τεχνολογιών blockchain, καθώς και το βιώσιμο υλισμικό, τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις και τη στήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ στον τομέα της πράσινης τεχνολογίας.

GreenDigitalCoalitionindustrialdeclaration

Επιπλέον, 26 διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων του τομέα των ΤΠΕ προσχώρησαν στον «Ευρωπαϊκό Πράσινο Ψηφιακό Συνασπισμό», αναλαμβάνοντας εξ ονόματος των εταιρειών τους τη δέσμευση να μειώσουν σημαντικά το αποτύπωμα άνθρακά τους έως το 2030 και να έχουν επιτύχει κλιματική ουδετερότητα έως το 2040. Οι λύσεις περιλαμβάνουν επενδύσεις στην ανάπτυξη ψηφιακών τεχνολογιών που αξιοποιούν αποδοτικότερα την ενέργεια και τα υλικά, τη συνεργασία με σχετικές ΜΚΟ και οργανώσεις εμπειρογνωμόνων για τη μέτρηση και την παρακολούθηση του καθαρού περιβαλλοντικού αντικτύπου των πράσινων ψηφιακών λύσεων, και πολλά άλλα. Τέλος, οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν από κοινού με άλλους ηγετικούς φορείς της βιομηχανίας κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη πράσινων ψηφιακών λύσεων, προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση στη βιωσιμότητα σε τομείς όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, ο κατασκευαστικός κλάδος και η γεωργία.

 

(IK/ΕΧΡ)