Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

29-03-2021 19:35

H βουλευτής κα Ελένη Μαύρου συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών κα Ελένη Μαύρου, ανταποκρινόμενη σε πρόσκληση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ), συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη, με αντικείμενο συζήτησης την κατάσταση της τοπικής και περιφερειακής δημοκρατίας στην Κύπρο και την πρόοδο της χώρας σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η κα Μαύρου απάντησε σε ερωτήσεις των εκπροσώπων της Επιτροπής Παρακολούθησης αναφορικά με τις κυριότερες πρόνοιες των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, που βρίσκονται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων και, ειδικότερα, τις πτυχές που αφορούν στη διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, καθώς και την αξιοποίηση των δημοψηφισμάτων στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης. Η κα Μαύρου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις διαβουλεύσεις που έλαβαν χώρα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, με την εποικοδομητική συμμετοχή των εκπροσώπων των τοπικών αρχών. Η ανακατανομή πόρων και η αποκέντρωση εξουσιών, η θεσμοθέτηση μηχανισμών και ρυθμίσεων και η συνένωση ορισμένων δήμων, σημείωσε η κα Μαύρου, αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τη διαφάνεια, την αποτελεσματικότητα και τη βιωσιμότητα των τοπικών αρχών, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επάρκεια στις σύγχρονες ανάγκες των πολιτών. Άλλωστε, επεσήμανε η κα Μαύρου, η ανθρωποκεντρική και βιώσιμη εξέλιξη της τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί κύριο μέλημα του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

Μετά την ολοκλήρωση του πολιτικού διαλόγου, που θα διεξαγάγει με τις αρμόδιες αρχές και την αξιολόγηση που θα διενεργήσει σε σχέση με την υλοποίηση προηγούμενων συστάσεων της, η Επιτροπή του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών αναμένεται να συντάξει την τακτική ανά πενταετία Έκθεσή της για την Κύπρο.

(ΣΧ)