Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-03-2021 11:45

Ενίσχυση της Έρευνας και Καινοτομίας με το νέο πρόγραμμα HORIZON EUROPE

Συνεχίζοντας τη μεγάλη επιτυχία του προγράμματος Horizon 2020, το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής ανακοινώνει την επίσημη έναρξη του νέου προγράμματος Horizon Europe-Ορίζοντας Ευρώπη στην Κύπρο, με τη διοργάνωση εναρκτήριας εκδήλωσης ενημέρωσης, την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 9:30 π.μ.

Εισαγωγή στην εκδήλωση θα κάνει ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου κ. Κυριάκος Κόκκινος και η Ευρωπαία Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας κα Μαρίγια Γκαμπριέλ.

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στο όραμα του νέου προγράμματος Horizon Europe για την περίοδο 2027-2021, παρουσιάζοντας τους γενικούς στόχους του προγράμματος, τον συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται στα 95,5 δις. ευρώ και την κατανομή του στους κύριους πυλώνες του προγράμματος, τη δομή του, καθώς και τα νέα στοιχεία που υιοθετούνται. Επίσης, μέσα από συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με φορείς χάραξης πολιτικής θα αναδειχθούν τα ζητήματα της εμπορικοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και της προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, μέσω της αξιοποίησης των ευκαιριών που προσφέρει το νέο πρόγραμμα.

Παράλληλα, θα γίνει ανάλυση των κύριων πυλώνων του έργου και της διεύρυνσης του προγράμματος, από διακεκριμένους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η προώθηση της επιστημονικής αριστείας, οι προκλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να καινοτομεί, η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης της ΕΕ και η αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Πληροφορίες, επίσης, θα δοθούν για την υποβολή προτάσεων για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, για τους κύριους κανόνες συμμετοχής, καθώς και για τη διαδικασία αξιολόγησης και τελικής επιλογής των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν. Στην εκδήλωση, θα δοθεί η ευκαιρία ενημέρωσης για τις διαθέσιμες υπηρεσίες που θα παρέχονται από τα Εθνικά Σημεία Επαφής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) για την υποστήριξη των αιτητών και δικαιούχων του προγράμματος Horizon Europe.

Κατά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα εξεταστούν τα οφέλη που προκύπτουν για το εθνικό οικοσύστημα Έρευνας και Καινοτομίας μέσω της αξιοποίησης του νέου προγράμματος, καθώς και η συνέργεια με άλλα προγράμματα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί διαδικτυακά. Η γλώσσα εργασίας θα είναι τα αγγλικά.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής. Για ηλεκτρονικές εγγραφές, πατήστε εδώ: https://bit.ly/310cAFk

Διοργανωτής: Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

Συντονιστής: IMH

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την IMH:

Τηλέφωνο: 22505555

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: events@imhbusiness.com

Ιστοσελίδα: www.imhbusiness.com 

------------------------

(ΜΓ/ΕΧΡ)