Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-02-2018 13:54

Δείκτης τιμών καταναλωτή: Ιανουάριος 2018

Πληθωρισμός -0,7%

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Ιανουάριο 2018 μειώθηκε κατά 1,21 μονάδες και έφτασε στις 97,82 μονάδες σε σύγκριση με 99,03 μονάδες το Δεκέμβριο 2017. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2017 ο ΔΤΚ μειώθηκε κατά 0,7%. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2016 - Ιανουαρίου 2017 παρουσίασε αύξηση 0,4% έναντι μείωσης -1,3% που σημειώθηκε κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο. 

 

H μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες καταγράφηκε στα Γεωργικά Προϊόντα όπου σημειώθηκε μείωση -13,9% συγκριτικά με τον Ιανουάριο 2017. (Πίνακας 2) 

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2017,  η μεγαλύτερη μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (-5,8%). (Πίνακας 1)

Σε σχέση με το Δεκέμβριο 2017, μείωση παρουσιάστηκε στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση

(-18%). (Πίνακας 1)

 

Πίνακας 1

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

 

Δεκέμβριος

2017

Ιανουάριος

2018

Ιαν 18/

Ιαν 17

Ιαν 18/

Δεκ 17

 

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

96,47

96,44

-5,77

-0,03

 

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

98,02

97,80

-1,81

-0,22

 

Ένδυση και Υπόδηση

106,26

87,18

-3,46

-17,96

 

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

98,97

100,03

1,38

1,07

 

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

96,40

96,47

-1,13

0,07

 

Υγεία

102,28

101,99

0,53

-0,28

 

Μεταφορές

96,81

97,46

1,74

0,67

 

Επικοινωνίες

97,24

97,41

-1,12

0,17

 

Αναψυχή και Πολιτισμός

98,40

99,74

0,28

1,36

 

Εκπαίδευση

101,91

103,09

2,32

1,16

 

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

101,12

101,07

0,76

-0,05

 

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

98,93

98,82

-0,16

-0,11

 

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

99,03

97,82

-0,72

-1,22

 

               

 

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Ιαν18/Ιαν17

Ιαν 18/Δεκ 17

Γενικός Δείκτης

10000

-0,72

-1,22

Γεωργικά Προϊόντα

655

-13,90

-1,77

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,92

-3,39

Ηλεκτρισμός

319

-0,15

2,44

Πετρελαιοειδή

550

0,95

0,45

Νερό

57

0,00

0,00

Υπηρεσίες

4224

1,33

0,43

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο του 2006 μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                                  

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο του 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή»  που είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας στο στατιστικό θέμα «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

------------------------------

ΑΧ