Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-04-2021 14:16

Ανακοινώσεις Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για διορισμούς, μεταθέσεις και προαγωγές

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ενημερώνει ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της http://www.eey.gov.cy/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ αναρτήθηκαν ανακοινώσεις που αφορούν:

  1. Στελέχωση του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου
  2. Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση)
  3. Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Μουσική
  4. Διορισμούς με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)
  5. Προαγωγές Βοηθών Διευθυντών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Φυσική

 

(ΙΚ/ΕΧΡ)