Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

15-04-2021 19:36

Χαιρετισμός Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ κ. Γιάννη Γιαννάκη στη Διαδικτυακή Ημερίδα «Η Καλή Πρακτική του Εθελοντισμού στην Αθηένου – Πρακτικές του Παρόντος και Προσεγγίσεις για το Μέλλον»

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στα σύγχρονα κράτη έχει την ευθύνη θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη. Τόσο σε επίπεδο παροχής υπηρεσιών, υποδομών, όσο και ενημερώσεων, οι Τοπικές Αρχές αναλαμβάνουν την εφαρμογή των πολιτικών του κράτους σε σχέση με τον εθελοντισμό. Όπως καθορίζεται από την Επιτροπή Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Τοπικές Αρχές έχουν την δυνατότητα να είναι κοντά στον πολίτη και να έχουν πιο άμεση επικοινωνία.

Είναι φυσικό επακόλουθο και στα θέματα του τρίτου τομέα, δηλαδή στους πυλώνες πολιτικής του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίοι αφορούν την Ενεργό Πολιτότητα, τον Εθελοντισμό, τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και την Κοινωνία των Πολιτών, η Τοπική Αυτοδιοίκηση να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων.

Η καλή πρακτική του Δήμου Αθηένου, ο οποίος κατέφερε να δημιουργήσει στην τοπική κοινωνία ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με Οργανώσεις, όπως το Συμβούλιο Κοινοτικού Εθελοντισμού (ΣΚΕ), εθελοντές και την Κοινωνία των Πολιτών, αναδεικνύει την αξία της εμπλοκής των Τοπικών Αρχών στον τομέα. Η ίδρυση από τον Δήμο Αθηένου και τον Δήμο Στροβόλου των πρώτων Γραφείων στην Κύπρο για Ενεργό Πολίτη και Εθελοντισμό είναι ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση του ρόλου των Τοπικών Αρχών στον Τρίτο Τομέα. Η δημιουργία συμπράξεων, δικτύων και συνεργειών ενδυναμώνει τη σχέση της Κοινωνίας των Πολιτών με την Τοπική Αρχή και δημιουργεί ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον αποτελεσματικότητας στην αντιμετώπιση προβλημάτων.

Σε άλλες χώρες, οι Τοπικές Αρχές λειτουργούν Κέντρα Στήριξης, Ενημέρωσης και Κατάρτισης, τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα του πολίτη, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και στα θέματα  ευημερίας. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού του τομέα στην Κύπρο, βρισκόμαστε στη διαδικασία εκπόνησης της Στρατηγικής για την Ενεργό Πολιτότητα και τον Εθελοντισμό.  Αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη προσφορά του τομέα σε όλα τα επίπεδα ως ένα σημαντικό υποστηρικτικό εργαλείο προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους, αλλά και τη συνεισφορά του στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων, προχωρούμε με τη συνεργασία όλων στη δημιουργία ενός δομημένου πλαισίου πολιτικής, το οποίο θα εκσυγχρονίσει και θα αναβαθμίσει περισσότερο τον τομέα. Στη διαδικασία αυτή, οι τοπικές αρχές παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Αθηένου, το ΣΚΕ και τους εθελοντές για τη δράση την οποία έχουν αναπτύξει, αλλά και τη βράβευσή τους μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT. Είναι σημαντικό να αξιοποιούμε ευρωπαϊκά προγράμματα και να ενδυναμώνουμε τη δικτύωσή μας με άλλους φορείς, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις μας.

(ΕΚ/ΣΧ)