Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-04-2021 11:46

Παροχή υποτροφιών από την εταιρεία ENI Cyprus Limited

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης που εξέδωσε στις 7 Απριλίου 2021, αναφορικά με την παροχή τριών υποτροφιών από την εταιρεία ENI Cyprus Limited για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ενημερώνει ότι η τελευταία ημέρα υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει παραταθεί και έχει καθοριστεί η 6η Μαΐου 2021. 

ΕΧ/ΣΧ