Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-04-2021 16:50

Συνάντηση Υπουργού Μεταφορών με Πρόεδρο Ένωσης Δήμων και Δήμαρχο Έγκωμης για ενημέρωση και συντονισμό του Έργου Αναβάθμισης των Στάσεων/Στεγάστρων των Λεωφορείων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, συνάντηση μεταξύ του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννη Καρούσου, του Προέδρου της Ένωσης Δήμων, κ. Αντρέα Βύρα και του Δημάρχου Έγκωμης κ. Ζαχαρία Κυριάκου  με σκοπό την ενημέρωση για την πρόοδο του Έργου Αναβάθμισης των Στάσεων και Στεγάστρων Λεωφορείων που πραγματοποιείται σε όλο το νησί.

Κατά τη συνάντηση δόθηκαν λεπτομέρειες όσον αφορά τα στάδια υλοποίησης του Έργου το οποίο πρόκειται να προκηρυχθεί εντός Μαΐου του 2021. Το συνολικό κόστος του Έργου, το οποίο ανέρχεται στα €35εκατομμύρια, συμπεριλαμβάνει την προμήθεια περίπου 2100 στεγάστρων και την επιδιόρθωση 600 υφιστάμενων στεγάστρων.  Τα νέα στέγαστρα, των οποίων η τοποθέτηση εκτιμάται να αρχίσει περί τα τέλη του 2021, θα είναι υψηλών προδιαγραφών και αισθητικής, θα έχουν φωτισμό καθώς επίσης συστήματα πληροφόρησης για το χρόνο άφιξης του λεωφορείου.

Θεμέλιο λίθο για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου, αποτελεί το Μνημόνιο Συνεργασίας που έχει ήδη υπογραφεί με τους Δήμους και τις Κοινότητες των Επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Αμμοχώστου, και που θα υπογραφεί με τους Δήμους/Κοινότητες της Επαρχίας Πάφου.  Μέσω των πιο πάνω Μνημονίων προωθείται η δομημένη συνεργασία μεταξύ των μερών και καθορίζονται οι από κοινού παράλληλες ενέργειες.

Όσον αφορά στην τοποθέτηση των σύγχρονων στεγάστρων, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους ότι θα δίδεται προτεραιότητα σε σημεία όπου παρατηρείται υψηλή επιβατική κίνηση κατά μήκος των κύριων αξόνων. Συνεπώς, σε σημεία με πολύ χαμηλή επιβατική κίνηση θα τοποθετείται απλά η στάση.

Ο Υπουργός πρόσθεσε επίσης ότι, στο ενδιάμεσο στάδιο μέχρι την εγκατάσταση των νέων υποδομών, η συνεργασία επιτρέπει σε οποιονδήποτε δήμο ή κοινότητα να τοποθετήσει στέγαστρα σε σημεία που κρίνουν ότι απαιτούνται άμεσα και να εκμεταλλεύονται εμπορικά τα υφιστάμενα στέγαστρα.  «Το Υπουργείο θα συνεχίσει να είναι αρωγός στη δημιουργία στεγάστρων και υποδομών στη βάση προδιαγραφών κατά το ενδιάμεσο αυτό διάστημα τα οποία θα αξιοποιηθούν κατάλληλα και στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης» επεσήμανε ο κ. Καρούσος.

Στη συνάντηση συμφωνήθηκε όπως για σκοπούς αλληλοενημέρωσης και συντονισμού, το Έργο θα παρακολουθείται από Συντονιστική Επιτροπή, όπου θα προεδρεύει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων  και θα συμμετέχουν η Ένωση Δήμων, η Ένωση Κοινοτήτων.  

Σημειώνεται ότι, τα συνεργαζόμενα μέρη στηρίζουν την προώθηση μιας ενιαίας στρατηγικής προσέγγισης από το Υπουργείο η οποία αποσκοπεί, πρώτο, στο να άρει τον διαμελισμό ευθύνης και, δεύτερο, στην ανατροπή του αρνητικού αποτελέσματος των διαχρονικών και αποσπασματικών ενεργειών που γίνονταν – είτε μέσω συμβολαίων διαφήμισης σε δήμους ή ευκαιριακά από κοινότητες. Η υφιστάμενη πρακτική έχει ως  αποτέλεσμα τη δημιουργία ελλειμματικών υποδομών όσον αφορά τα στέγαστρα και τα πεζοδρόμια, τα οποία δεν τυγχάνουν, σε μεγάλο βαθμό, τακτικού καθαρισμού και συντήρησης και παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιομορφία τόσο στην κατασκευή όσο και στην ποιότητα.

Τέλος, τόσο ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων κ. Ανδρέας Βύρας όσο και ο Δήμαρχος Έγκωμης κ. Ζαχαρίας Κυριάκου εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την ενημέρωση που έτυχαν και για την πορεία εξέλιξης του Έργου.

Υπενθυμίζεται ότι, το Έργο Αναβάθμισης των Στάσεων και Στεγάστρων αποσκοπεί στην ενίσχυση των Δημοσίων Μεταφορών οι οποίες συνδράμουν στην:

  • προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας,
  • απάμβλυνση κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων, ιδιαίτερα στα αστικά και τουριστικά κέντρα και εισόδους των πόλεων,
  • ανάπτυξη πολιτικών που θα στηρίξουν την συμπαγή ανάπτυξη, την εμπορικότητα των αστικών κέντρων και να αναβαθμίσουν την οικονομία του τόπου,
  • στήριξη ευάλωτων ή εξαρτώμενων ομάδων πληθυσμού,
  • στήριξη της υπαίθρου και των ορεινών περιοχών.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι το εν λόγω Έργο έχει εξαγγελθεί και προωθείται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Στρατηγική του έχει τύχει έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου. Βρίσκεται επίσης στη λίστα προτεραιοτήτων χρηματοδότησης των Ευρωπαϊκών Ταμείων, μέσω των οποίων έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις.

 

(AT)