Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

21-04-2021 09:23

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ενημερώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Διαχείριση Αποβλήτων Ελαστικών Οχημάτων», που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία, έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:

 http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm

 

ΕΧ/ΣΧ