Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-04-2021 13:21

Διορισμός Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων

Το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ανακοινώνει ότι η κα Στέλλα Μιχαηλίδου έχει διοριστεί ως Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων για περίοδο έξι ετών, από  τις 24/3/2021. 

 

ΕΧ/ΣΧ